Skal Kvindemuseet fortsat hedde Kvindemuseet? Det spørgsmål fik museet hjælp til at besvare af et hold talenter, som lavede en række brugerundersøgelser for at inddrage målgruppen i processen.

Baggrunden for at igangsætte undersøgelsen var, at Kvindemusset i 2016 skiftede sit lovmæssige ansvarsområde fra kvinders liv og virke til et bredere fokus på køn, ligestilling og mangfoldighed.

Derfor ønskede museet en gennemgribende undersøgelse af, hvordan museets navn kunne komme til at stemme bedre overens med fokusskiftet og inkludere flere i dialogen om køn.

Talentteamet udgjorde den bærende og proaktive projektgruppe, som udarbejdede både kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser, der dannede grundlag for museets navneændring og tjente som fundament for transformationen.

 

Fra udførelse til databehandling

Teamet fik til opgave at undersøge navneændringen gennem tre forskellige værktøjer: 

  • fokusgruppeinterviews
  • spørgeskemaundersøgelser
  • behandling af data fra sociale medier

Museet havde kun sat den overordnede ramme for undersøgelsen, så det var talenterne selv, der stod for planlægningen af undersøgelserne med støtte fra et professionelt bureau og museets ledelse.

Talenterne var med i hele processen fra udarbejdelsen af undersøgelserne til at gennemføre dem i praksis og efterfølgende behandle data og drage vigtige konklusioner.

”Det var derfor vigtigt, at teamet hurtigt selvstændigt kunne organisere samarbejdet i gruppen og bidrage med energi, initiativ og nysgerrighed for at løse opgaven efter en meget stram tidsplan. Det lykkedes til fulde, og vi står i dag tilbage med et professionelt udarbejdet beslutningsgrundlag, der danner basis for museets fremadrettede strategi.”

Jens Søby, Administrationschef for Kvindemuseet i Danmark

Her ses tre af talenterne på vej til København for at udføre brugerundersøgelser.

Trods corona lykkedes det talenterne at komme godt i mål.

Talenterne har været en stor hjælp

Teamets bidrag havde således afgørende betydning for, at museet kunne igangsætte en rebrandingproces, der skulle skabe øget kendskab og tiltrække et bredere og større publikum.

“Vi vil på det varmeste anbefale alle teamets deltagere, der hver især bidrager med fremragende kvalifikationer.”
Julie Rokkjær Birch, Museumsdirektør for Kvindemuseet i Danmark.

I skrivende stund (10. november 2020) har Kvindemuseet på baggrund af undersøgelsen fastlagt, at de skal skifte navn, men endnu ikke til hvad. Du kan læse mere og komme med forslag til et navn på Kvindemuseets hjemmeside.

Det seje talentteam bestod af:

 

Vil du også have et talentteam ud i din virksomhed?

Vores konsulenter i LEAD THE TALENT står klar til at hjælpe dig med at sætte rammerne for en case og finde de rette talenter til at hjælpe dig. 

Læs mere og skriv dig op til at blive kontaktet her.