”Flere hjerner tænker ofte bedre end én, er virkelig et understatement. Gennem vores tværprofessionelle samarbejde udveksler vi, bl.a. viden og erfaring af færdigheder som kan bruges i mange arbejdsituationer, men også personligt.” – Fredessa Aiko Rabulan Diduch, cand.mag. i engelsk

I foråret 2020 har fem talenter Alan, Fredessa, Sebastian, Winni og Katja arbejdet for SmartResQ.

SmartResQ er en virksomhed, der siden 2017 har arbejdet på at udvikle produkterne CorPatch® og CorPatch® Trainer.

Formålet med CorPatch® og den tilhørende gratis app, er at forberede og give real-life feedback til at yde korrekt hjertemassage, hvis en person er vidne til et akut hjertestop. CorPatch® kan altså øge sandsynligheden for at overleve et hjertestop.

 

Nye øjne på CorPatch®

”Det har til tider været en udfording at få forskellige måder at tænke og arbejde på til at gå op i en højere enhed. Men vi har formået at få vendt det negative til noget positivt og konstruktivt.”, udtaler talentet Winni Hansen, cand.mag. i international virksomhedskommunikation, engelsk.

Teamet blev introduceret til en case, hvor fokus var at kortlægge den digitale kunderejse på B2C-markedet og hertil skabe en køreplan for, hvordan lanceringen bedst kunne målrettes ikke-professionelle personer, der ønsker at gøre en forskel ved akut hjertestop.

Dog ændrede casens retningen sig tidligt i processen. Der var et potentiale i at arbejde med en markedsstrategi, hvor CorPatch® lanceres til danskerne gennem et B2B-marked. Det var tydeligt, at SmartResQ mest effektivt skaber opmærksomhed ved at markedsføre produkterne gennem deres potentielle B2B-kunder, f.eks. førstehjælpskursusudbydere og større virksomheder.

At gå gennem B2B-markedet, betyder dog ikke, at B2C er irrelevant, og kommunikationen skal stadig være meget involverende og med fokus på at forberede danskerne på at gøre det rigtige ved hjertestop.

Teamet lagde deres kræfter i at tilgå det potentielle B2B-marked med fokus på at kortlægge kunderne igennem netværksskabende dialog og interviews af relevante aktører. De skabte hertil et kundesegment opdelt i tre personaer og fandt ud af hvilke barrierer, der er og kunne opstå i forhold til køb af produkterne.

CEO, Per Schorling, uddyber:

”Talenternes arbejde med at etablere kontakt til mulige B2B-kunder har skabt et begyndende kendskab til produkterne på markedet, hvilket betyder, at vi til en kommende lancering allerede har etablerede kontakter, der har vist interesse for et samarbejde.”

Udover at kortlægge potentielle B2B-kunder har teamet lavet en plan for hvad SmartResQ bør gøre for at skabe opmærksomhed på deres helt unikke produkt, og hvilken storytelling de kan benytte.

Der er bl.a. udarbejdet forskellige kommunikationskanaler, der fanger målgruppernes opmærksomhed og får dem til at besøge hjemmesiden for at købe produkterne.

 

 Når man arbejder med iværksætteri

”Det har været særdeles spændende og udfordrende at arbejde hos SmartResQ. Især det at arbejde i en startup har givet mig mulighed for at tage forskellige arbejdshatte på og løse varierende opgaver – lige fra at tilgå det sundhedsfaglige aspekt omkring produktet til at arbejde med opsætningen af website og indholdet hertil.”, udtaler Katja Sejer Nielsen, cand. scient. i folkesundhedsvidenskab

At arbejde i en start-up har for teamet betydet, at alting ikke er skabt på forhånd, hvormed teamet har kunne sætte deres præg på virksomheden.

Talenterne har eksempelvis været med til at udarbejde content til diverse kommunikationskanaler, designguides samt fysiske materialer. Det har medvirket til at skabe et stærkt fundament for SmartResQ, så de kan tiltrække mulige B2B og B2C-kunder ved den kommende lancering.

’Talenterne har hurtigt fået en god forståelse for domænet og været hurtige til at indrette sig efter, at alting ikke er afklaret og kortlagt på forhånd i en startup.

Ved at fokusere på grundfundamentet har talenterne sat ord på hvilken retning SmartResQ skal gå i, og hvad der arbejdes ud fra.”, uddyber Sofie Kremmer Kastrupsen, Marketing Project Manager.

 

Forskellige synsvinkler til casen

Ud fra deres faglige baggrunde har teamet fokuseret på forskellige elementer i processen. Det har bidraget positivt til at den kommende lancering bygger på et solidt grundfundament, der er præget af forskellige synsvinkler.

”Det har været en kæmpe oplevelse at have fem talenter til at arbejde for os. De har budt ind med perspektiver, som vi ikke selv har overvejet og derudover hjulpet os med at skabe fundamentet for CorPatch® og hvordan vi markedsintroducerer produkterne”, siger Per Schorling, CEO.

Nu med nye erfaringer i bagagen

”Jeg troede ikke, jeg vidste noget som helst om marketingstrategier, men jeg har lært, at jeg kan meget mere end jeg troede. Det har været en fantastisk oplevelse at være hos SmartResQ de sidste 10 uger, og jeg er glad for, at jeg fik muligheden.”, udtaler Sebastian Kirkeby Jensen, cand. scient. i biologi

Teamet har erfaret, at forløbet har givet et andet perspektiv på deres jobsmuligheder. De seneste måneder har åbnet for nye måder at sætte deres kompetencer i spil, hvilket har motiveret dem til at udforske nye veje ind på et interessant og anderledes arbejdsliv.

Talentet, Alan Custovic, cand.negot, afslutter: ”at det især som nyuddannet har givet god mulighed for at prøve sine kompetencer af og blive klogere på, hvilke opgaver man trives med, og hvad der giver én energi.”

Teamet bestod af:

Alan Custovic, cand.negot. i Global Marketing and Management

Fredessa Aiko Rabulan Diduch, bachelor i skandinaviske områdestudier og cand.mag. i engelsk

Katja Sejer Nielsen, cand.scient.san.publ (kandidat i folkesundhedsvidenskab)

Sebastian Kirkeby Jensen, cand.scient. i biologi

Winni Hansen, cand.mag. i international virksomhedskommunikation, engelsk