Da corona i foråret/sommer 2020 lammede en stor del af det danske arbejdsmarked, var det ikke nok til at stoppe fem talenter fra High Potentials-forløbet.

Rasmus, Emil, Jonas, Jeanne og Bahar, har arbejdet målrettet med at finde en løsning på, hvordan et internt support-system vil kunne se ud for virksomheden Chili Security.

Teamets forskellige kompetencer kom lynhurtigt i spil og undervejs blev det tydeligt, at de hver især havde styrker, der bidrog til at løse casen.

 

Chili Security – en virksomhed hvor medarbejderne er lige så vigtige som kerneopgaven

Chili Security er en virksomhed som lægger særligt vægt på deres supportafdeling, hvorfor ledelsen søsatte et projekt, der skal forbedre deres arbejdsgang. Hurtigt kom det frem, at ledelsens observationer om behovet for et nyt internt supportsystem var rigtigt.

Talenterne har herefter ved hjælp af forskellige metoder og redskaber indsamlet data og analyseret sig frem til, hvordan et nyt supportsystem kan se ud.

Resultatet blev præsenteret for ledelsen som tog imod det med åbne arme. Herefter gik talenterne fra idéfasen til at påbegynde udviklingsfasen i projektet.

Fremadrettet vil det interne supportsystem sikre en værdi for supporterne, da de vil have en lettere og mere effektiv arbejdsgang, som også vil gavne Chili Securitys kunder.

”Vi er overrasket over hvor langt teamet er nået på så kort tid”, udtaler Direktør, Martin Larsen, hvilket Chef for Kundeservice, Mathias Nowak nikker genkendende til.

”Det er så fedt, at teamet ikke lod sig påvirke af corona. At man bare har kunne påbegynde projektet digitalt og sætte en plan for hvordan og hvorledes opgaven skal og kan gribes an, det er fantastisk.

Men jeg må indrømme, at vi havde planlagt en bedre start for talenterne – ærgerligt at corona lige ramte landet”, fortsætter Martin Larsen.

Teammedlemmernes forskellige baggrunde betyder også, at de har forskellige tilgange og
opfattelser af, hvordan et projekt skal udføres. På trods af en digital opstart, fik gruppen snakket sig
frem til en fælles løsning, der fik alle kompetencer i spil.

Sidst i forløbet blev talenterne mere opmærksom på, hvilken værdi det har i et projekt, at der er forskellige kompetencer.

Teamet bestod af:

Emil Houtved Andersen, Cand.scient i anvendt Matematik

Jonas Alslev Rasmussen, Diplomingeniør i softwareteknologi

Rasmus Jensen, Datamatiker

Jeanne Dupont, Cand.It i webkommunikation

Bahar Kirici, Cand.mag i Religion og Dansk