Hvordan ser en tvangsblander ud? Hvordan fungerer et transportbånd? Hvad er det nu lige en SmartMover er? Og hvordan skal man sælge alt det til murere og anlægsgartnere, når byggemarkederne vrimler med forskellige mærker, hvor forskellen oftest ligger i detaljen?

Den opgave fik fem talenter fra LEAD THE TALENTs High Potentiels-forløb, da de blev matchet med produktionsvirksomheden Baron A/S.

Undervejs skulle både forhandlere og slutbrugere interviewes, markedet skulle undersøges, og det hele endte ud med forskellige personaer og kunderejser, som kan hjælpe Baron i deres videre markedsføring.

 

Slutbrugere og forhandlere sat under luppen

Baron producerer netop tvangsblandere, transportbånd og SmartMoveren til murere og anlægsgartnere. De har en stor markedsandel på det danske marked og er godt på vej ind på det engelske.

Men fælles for de to markeder var, at Baron ønskede et klart billede af, hvem der forhandler deres produkter, og hvem der bruger dem. Og så ville de gerne blive endnu bedre til at lave målrettet markedsføring.

“Vi vidste, at vi havde et behov for at få kigget vores sociale medier igennem – men vi havde ikke selv hverken tiden eller ressourcen til at få det gjort. Derfor slog jeg til med det samme, da jeg blev kontaktet af LEAD THE TALENT, som foreslog os at komme med i forløbet”, siger Carsten Filsø, CEO hos Baron A/S.

Med et kendskab til murer- og anlægsgartnerbranchen, der for de fem talenter bedst kunne betegnes som nærmest ikke-eksisterende, var der nok at tage fat på.

I løbet af de tre måneder forløbet varede, blev en række murere og forhandlere interviewet om deres medievaner, produktpræferencer og indkøbsvaner, ligesom de fik muligheden for at svare på et spørgeskema.

Også medarbejderne hos Baron blev taget med i arbejdet, fordi de selvfølgelig sad inde med værdifuld viden, som talenterne kunne bygge videre på.

 

Mød Svend og Bob

Al information blev samlet i to bunker: det danske og det engelske marked. Tendenser i svarene blev kortlagt, og der begyndte at tegne sig nogle mønstre.

Ud fra mønstrene blev der udarbejdet kunderejser og personaer for begge markeder. Og der blev givet anbefalinger som optimeret brug af Facebook og at begynde at udsende et nyhedsbrev.

Derfor kunne teamet til sidst præsentere Baron for blandt andre ”Murer Svend”, ”Forhandler Frank”, ”Sales director David” og ”The bricklayer Bob”, sammen med en plan for, hvordan Baron fremover skal markedsføre deres produkter over for disse personer, og hvor på kunderejsen Barons fokus skal ligge.

“Vi har klart fået viden om, hvad vi har gjort godt og skidt – og inspiration til at gøre det hele endnu bedre. Vi sidder tilbage med et oplæg til, hvad vejen frem for os er. Det, som talenterne har præsenteret for os, det er bolden. Og den er lige til at sparke til”, siger Carsten Filsø.

 

Forskelligheder fører til succes

Fem mennesker med fem forskellige uddannelsesbaggrunde er også lig med en masse vinkler og input til, hvordan en opgave skal løses.

“Vi besluttede tidligt i forløbet, at vi ville have en forholdsvis flydende beslutningsstruktur uden en specifik rollefordeling. I stedet har vi diskuteret os frem til de endelige beslutninger.

Vi opdelte os i to grupper, der skulle kigge på hvert sit marked. Samtidig fokuserede vi på at holde hinanden opdateret på processer og resultater undervejs”, fortæller Anders Germansen, der var en del af talent-teamet.

Forskellighederne i gruppen har ført til faglige diskussioner og nye arbejdsmetoder, som alle har lært noget af og kan tage med videre.

Og de har uden tvivl været en vigtig årsag til, at Baron har fået det resultat ud af arbejdet, som de ønskede.

Teamet bestod af:

Maja Kaasgaard Larsen, cand.mag. i medievidenskab

Jeppe Andreasen, Cand merc. i ledelse, management og kommunikation

Anders Germansen, cand. mag. comm. og markedsføringsøkonom

Joana Manova, Cand. Negot i Global Marketing Management

Maria Duerlund Bergholm, kommunikation og marketing