Picasso sagde engang: “Hvert barn er en kunstner. Problemet er, hvorledes vi forbliver kunstnere som voksen”.  Og med 3L’s Studio Art Kits har forbrugeren mulighed for at udvikle og styrke deres indre barndoms kunstner på ny og genopleve glæden ved at skabe.

Dog kom det kommercielle gennembrud ikke, og salget af Studio Art Kit’ne har ligget i dvale siden lancering. I stedet står et rungende “hvorfor?” tilbage.

Her kom teamet af talenter fra LEAD THE TALENT på banen!

Med afsæt i design thinking gav teamet sig i kast med at bygge den bro af forståelse mellem det nye produkt og deres slutbruger, B2B og B2C indsats, der på sigt kan fremme succesen af Studio Art Kit’ne. 

 
Når kun tiden sætter grænser

I takt med at teamet fik foldet casen ud og fik kørt det akademiske mindset i stilling, så blev det hurtigt tydeligt, at der var mange områder, som kunne være spændende og vigtige at arbejde med i forhold til at styrke Studio Art Kit produkterne.

Med en tidshorisont på blot 12 uger, viste tiden sig at repræsentere den største udfordring.

Så med et relativt stort team og en bred vifte af kompetencer, blev det tydeligt, at for at kunne løfte problemstillingen som en helhed, så måtte der sættes ind på flere forskellige områder.

Det resulterede i at teamet nåede at undersøge, teste og skabe værdifulde indsigter for 3L’s Arts Studio Kit’s inden for brugerforståelse, B2C e-commerce indsatsen samt B2B salgsindsatsen, som virksomheden på sigt kan anvende i deres videre arbejde. 

“Det har været en rigtig god oplevelse at være en del af LEAD THE TALENTS talentudviklingsforløb. Det har været dejligt at kunne bidrage med noget værdifuldt til en virksomhed, men det går begge veje, for de har givet os muligheden for at udvikle os.” fortæller Amalie Scott Hansen fra talent-teamet; en udtalelse teamet er enige med hende i.

Generelt har teamet været utroligt glade for samarbejdet med 3L.

3L har været utrolig åbne. Vi blev hurtigt taget godt imod og straks inddraget”, udtaler talentet Thomas Fyrst.

De “rigtige” forskelligheder

Dét at have akademikere inde over virksomheden har været en ny oplevelse for 3L og LEAD THE TALENT havde skabt et godt og spændende match af talenter – der har været tale om et match af de helt “rigtige” forskelligheder, der bragte noget nyt til bordet for virksomheden.

De konklusioner og analyser I lavede overraskede… Det var virkelig spændende at se den grundighed, som der blev gået til opgaven med! … At se detaljen af Jeres analyser; at der var tænkt så langt rundt om tingene.” udtaler Hans Lyhr, CEO 3L Ludvigsen A/S.

For 3L har det, som Hans Lyhr udtrykker det, “været en super positiv oplevelse” at have haft et team af akademikere ude, og derigennem opleve en helt anden måde at tilgå problemløsningen på.

Vi var overraskede over, hvad der kom ud af det. Vi har lært en masse” siger Hans Lyhr og fortsætter:

Der er blevet skabt noget konkret værdi indenfor mange områder – der er noget vi kan arbejde med bagefter. Noget fysisk, reelt vi kan bruge.

På samme måde som Hans Lyhr følte teamet, at de har givet virksomheden et (videns)boost og banet vejen for virksomhedens fremtidige indsats på området.

Samlet synes teamet, at de har lært meget om deres egne evner og professionelle interesseområder, samt at kunne udnytte og finde styrke i tværfagligt samarbejde.

Som team-medlemmet Amalie også udtrykte det:

Det har været fedt at få muligheden for konkret at vise hvad akademikere kan bruges til. Vi får tit at vide, at vi mangler erfaring. Men gennem det her forløb, har vi haft muligheden for at vise, at vores akademiske viden kan noget særligt.”

Teamet bestod af:

Anders Gransøe Nielsen, PBA i International Handel & Markedsføring

Amalie Scott Hansen, Cand.mag Design Manager

Rikke Juul Ligaard, PBA i Design og Business med speciale i Brand og Marketing management

Nanne Jul, Diplomingeniør Integreret Design

Thomas Fyrst, Cand.merc Internationalisering & Virksomhedsledelse