Med et overordnet mål om at skabe et større kendskabsgrad til Onmodo, gik teamet friske og energiske til opgaven. Trods en vanskelig opstart grundet Covid-19 situationen, blev der hurtigt udarbejdet en plan for de 12 uger hos virksomheden.  

Ud fra devisen at 91% af potentielle kunder researcher online før de vælger at købe, blev det vurderet som essentielt, at Onmodos website skulle laves om for at skabe en skarpere hjemmeside, men også for at skabe en rød tråd mellem hjemmeside, platform og SoMe.

Som startskud blev der foretaget brugertests for at kortlægge, hvad der fungerede og ikke fungerede på den daværende side, samt for ikke at blive for bias og prægede af vores egne holdninger omkring hjemmesiden.

Derudover bidrog testene også som inspiration til en ny brugervenlig hjemmeside med fokus på brugeroplevelse og brandidentitet. 

Større synlighed 

Sideløbende blev der udarbejdet en ny visuel identitet og brandlook til Onmodo. I dialog med ledelsen blev det besluttet, at Onmodos fremtidige identitet er en Innovative Caregiver.

Denne identitet er i tråd med at virksomheden vægter bæredygtighed højt og med inspiration i de 17 verdensmål vil planet, profit og people være fokuspunkter for Onmodo. 

Ud fra den nye visuelle identitet blev der arbejdet med content til sociale medier. Og her er der i høj grad sket en udvikling.

Det ses i form af stigning i antal følgere, engagementsrate – og organiske visninger vidner om at målet, om at skabe større kendskabsgrad, er lykkedes. 

 

Værdiskabende indsats 

Teamet har anvendt deres komplimentere kompetencer til at øge kendskabsgraden af Onmodo.

Udbyttet af deres arbejde er transformeret til værdiskabende aktiviteter for Onmodo i form af en ny hjemmeside, ny markedsføringsstrategi på SoMe, øget engagementsrate på LinkedIn, samt en analyse af fremtidens arbejdsmarked, som kan anvendes i fremtidige markedsføringsaktiviteter.”, udtaler Renata Edsbjerg, der er CEO hos Onmodo og samtidig har været teamets tætteste kontakt under forløbet hos virksomheden. 

Som deltagere på High Potentials-forløbet, har teamet hos Onmodo arbejdet sammen som gruppe, men i lige så høj grad individuelt for at spille hinanden gode, hvor de mange forskellige kompetencer har komplimenteret hinanden, og alt i alt har det været et godt samarbejde, med god energi og stemning. 

 

Teamet bestod af: 

Mette Qvarfot: Cand.it i IT, kommunikation og organisation 

Med interesse og kompetencer indenfor digital kommunikation og webrelaterede opgaver, har Mette særligt varetaget det praktiske arbejde med at opbygge en ny hjemmeside i WordPress. Derudover har hun haft fokus på brugertest, UX og tekstproduktion.   

Lasse Svane: Cand.mag i Mellemøststudier.  

Med kompetencer indenfor kulturforståelse, sprog og vidensudvikling, har Lasse arbejdet med kortlægning og analyse af fremtidens arbejdskraft, udviklingen af AI og betydningen af dette for HR og ledelse. 

Emma Dahl Jeppesen: Cand.mag i Engelsk og Mediefag 

Emma er som en fisk i vand, når det kommer til content creation. Hun har øje for det visuelle og går ikke på kompromis med sit arbejde. Det er derfor Emma, der har stået for content virksomhedens sociale medier, grafiske elementer til hjemmesiden, nye medarbejderportrætter og meget andet. 

Anders Lunøe: Psykolog med speciale i erhvervspsykologi 

Med kompetencer inden for ledelse- og organisationsudvikling, proceskonsultation, HR og konflikthåndtering, har Anders arbejdet med Onmodos salgsstrategi, administreret CRM-systemet, deltaget i salgsmøder og i møder med potentielle Onmodo-partnere.   

Casper Smaakjær Sørensen: Marketing Management & cand.merc International Business & Marketing.  

Med stærke kompetencer indenfor Marketing har Casper har været tovholder på de strategiske tiltag, lavet hos Onmodo, ligesom de eksekverende opgaver oftest er landet hos ham. Derudover har han udarbejdet en fremtidig marketingstrategi, som Onmodo kan følge.