I foråret 2020 – mens Danmark var delvist lukket ned – blev fire talenter fra LEAD THE TALENT sat stævne med den odenseanske virksomhed LederIndsigt.dk til en case omhandlende livslang læring.

Baggrunden var virksomhedens ønske om at gå fra en e-læringsplatform til et digitalt akademi internt i kundernes organisation, med livslang og sunde læringsmiljøer for øje. Men hvordan griber man sådan en case an? Man sammensætter et team bestående af to biologer, en cand. merc. it, en humanist og sætter dem til at udvikle.

 

Corporate træning i organisationer står ved en skillevej

Talenterne har ved at arbejde med disciplinerne forretnings- og produktudvikling stillet skarpt på et paradoks: Læring i en corporate kontekst har været nødvendig, men også stået lidt i vejen. Målsætningen har tidligere været at kunne sætte flueben ved ”medarbejderen har fået den rette træning” mere end at sikre, at medarbejderen har fået det nødvendige udbytte med sig.

På den baggrund har Corporate træning ikke formået at flytte sig i samme tempo, og er blevet overhalet indenom at teknologiens udvikling og medarbejdernes præferencer for relevans, engagement og indhold med mening.

Gennem UX design, brugerrejser, diverse tests og tilpasning har teamet arbejdet med indhold, læringsniveauer og leadgenerering, for at imødekomme LederIndsigts ambitioner om at blive erhvervslivets akademi.

For LederIndsigt har det givet stor værdi at samarbejde med Talenterne, der med deres entusiasme, kompetencer og gejst har været med til at bringe en idé ud over startblokken. De har bl.a. lavet en markedsanalyse og go-to-market strategi.

På grund af Talenternes store indsats står de første kunder til vores nye produkt allerede klar”, udtaler adm. direktør og stifter Kenny Sørensen.

Forskellige tilgange til slutprodukt og proces

Med vidt forskellige baggrunde og kompetencer fordrer forløbet også samarbejde; ikke kun med casevirksomheden, men også internt i teamet for at nå i mål med casen.

”Min tilgang til projektet har været et kritisk øje på faglighed. Når vi arbejder med læring, så skal kommunikation og læringsstrategi sidde lige i skabet og det har været vigtigt for mig at sikre det. Samtidig har humor og god kommunikation i teamet været afgørende for et godt slutprodukt”, fortæller Nikki Hilliard fra talent-teamet.

Og sidstnævnte kan Casper Madsen fra talent-teamet også tilslutte sig:

I min tilgang til opgaven har jeg forsøgt at tilføje et humoristisk element samt sikre den overordnede trivsel i teamet, så vi hver især sad med opgaver, vi var glade for og fik energi af og noget vi sammen kunne grine af. Hvis vi kunne nå i mål med det, var jeg sikker på at slutproduktet blev deraf.”  

Men tilgangen til forløbet og slutproduktet har været forskelligt fra talent til talent.

”Jeg har taget projektleder-kasketten på, og været tovholder på projektet over perioden. Sådan så alle opgaver blev løst til tiden, og så der var en rød tråd i forhold til indhold, første produkt og tidslinjen i forløbet.  Ved at sikre det overordnede overblik og detaljegraden for nogle af opgaverne, så var jeg sikker på at vi ville få et godt slutprodukt”, tilføjer Jonas Hovgaard fra talent-team.

I processen har jeg holdt fokus på klientsidens mange stakeholders, og sørget for det endelige produkt er profitabelt og nyttigt. Til det har jeg, bl.a. arbejdet med brugerrejser og haft samtaler med mulige kunders behov”, udtaler Cand. Merc. og talent Anders Husted Dall-Hansen.

Teamet har som slutprodukt udarbejdet en go-to-market (GTM) strategi som virksomheden kan implementere. De har afholdt fysiske møder med potentielle kunder, med flere møder i kalenderen efter sommerferien og i efteråret, som kan genere omsætningskroner med formålet om at bidrage med sunde læringsmiljøer i fremtidens organisationer.

 

Teamet bestod af:

Jonas Hovgaard, Cand.scient. i biolog

Anders Husted Dall-Hansen, Cand. merc. Globalization, Communication and Marketing

Nikki Hilliard, Cand. Scient i biologi

Casper Skouboe Madsen, M.A. in Contemporary Middle East Studies