Når man vil vækste stort, må man tænke nyt. Det ved ingen bedre end Silverlines nordiske afdeling JGNordic, en gazellevirksomhed i Ikast, som er på vej ud på nye jagtmarker i Skandinavien med, bl.a. salg af emfang.

I den forbindelse, blev et sæt spørgsmål rejst: Hvordan kan man forbedre sit salg til at være konkurrencedygtigt i Sverige og Norge, hvordan kommer markedet til at udvikle sig, og kan man bruge de data som man har i huset til at forudse det? 

Til at besvare dem, blev fire akademikere sat på prøve i et ti ugers forløb, udbudt af LEAD THE TALENT.

De bestod af en statistiker, en kandidat i markedsføring, en PBA i innovation og entreprenørskab og en fysiker – sammen med virksomheden udarbejdede de en online digitaliseringsstrategi, samt et sæt prototyper under navnet “Projekt Spåkone” som havde det mål at give et datadrevet beslutningsgrundlag. 

 

Fra mavefornemmelse til indsigter 

Holdets løsningsforslag til Projekt Spåkone kom i mere konkret form af et sæt dashboards til visualisering og prognosering af de data Silverline havde til rådighed, sammen med en anbefaling om, at få en professionel til at sætte automatisk dataoverførsel op.

Værdien af de nyligt udviklede værktøjer, skulle de blive implementeret, er ikke til at tage fejl af: 

“Jeg synes det er rigtig godt, og et værktøj som jeg kan bruge i hverdagen udtaler Lise, som er intern sælger i Silverline, mens Hakan, direktør for JGNordic udtaler: 

“Under en af vores sidste møder kom vi frem til spændende konklusioner. Bl.a. præsenterede [holdet] en ide om hvordan vi kan opbygge: marketingsstrategi, værktøj til intern optimerings brug, værktøj til vores kunder, alle sammen spændende projekter som kan bidrage til vores forretning. “ 

 

Marketingsbaserede digitaliseringsplaner skaber værdi 

Udover Projekt Spåkone var der et ønske om mere brand awareness hos slutforbrugerne, idet Silverline gerne vil vokse. Derfor kom man frem til at hjemmesiden var en af de ting, som skulle ændres på.

Et af holdets påtagne opgaver har derfor været forslag og sparring med virksomheden om, hvordan en ny hjemmeside skulle se ud, og hvad den skulle kunne. 

“Den gamle hjemmeside var ligesom en gammeldags billboard reklame hvor den nye hjemmeside, vil komme til at være en Ferrari på steroider ved siden af, rent marketingsmæssigt,udtaler Anders Bertelsen, PBA i innovation og entreprenørskab, og en del af holdet der arbejdede på casen.

Der ønskes, at hjemmesiden skal integreres med deres C5 system, hvilket ikke kunne lade sig gøre med deres nuværende, fordi de ikke har adgang til backend. Man fandt frem til en løsning, at der skal laves en ny hjemmeside, nu hvor den gamle skulle udskiftes. Dette vil give flere strategiske muligheder samt optimere både de interne og eksterne salgsprocesser.  

“Jeg vil gerne have at vores hjemmeside kan tale sammen med vores C5 system, dvs. at vores kunder kan bestille varer på vores hjemmesiden mens vi har lukket, og at bestillingen kommer ind på vores C5 system”, udtaler Hakan.

 

Planer op og planer ned 

Der er selvfølgelig også et implementeringsmæssigt spørgsmål i disse sygdomsprægede tider, og om det udtaler Hakan,

Rent strategisk, hvad vi vil beslutte at implementere, afhænger af hvordan verdenssituationen vil udvikle sig indenfor den nærmeste fremtid. 

Derfor er det endelige produkt blevet en rapport med en oversigt over implementeringsmuligheder, fondsansøgninger og kravspecifikationer til de individuelle dashboards, samt de udviklede prototyper. Hvorledes det udvikler sig fremover, kan kun tiden vise.

Teamet bestod af:

Frederik Makláry Jørgensen, Cand.Scient. i Fysik

Anders Kjær Bertelsen, PBA i Innovation og Entreprenørskab

Duy Hoa Peter Cao, Kandidat i Marketing

Michala Vilstrup Glindtvad, Kandidat i Statistik

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring på 12 uger?

Skriv dig op til en uforpligtende snak med en af vores konsulenter. Så tager vi en drøftelse om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.