Publikum jubler, da en lille mand med rød hat, stort sort overskæg og blå overalls popper frem på storskærmen i den mørke sal, mens Aarhus Jazz Orchestra slår tonerne an. 

I takt til musikken springer Super Mario fra afsats til afsats på skærmen bag orkestreret. Publikum følger ham intens og et enkelt gisp lyder i ny og næ, når den lille blikkenslager er ved at falde ned. Gispet bliver overdøvet af klapsalver, da en af saxofonisterne træder frem forrest på scenen og påbegynder en medrivende solo.  

Lidt efter glider lyden af temaet fra konsolspillet Super Mario over i et nyt musikstykke fra et andet computerspil – og sådan fortsætter det aftenen ud. 

Det var koncerter som denne, som skulle danne rammerne om fire unge kvinders arbejde frem til 8. april 2020. 

Men virkeligheden blev en anden, da Coronavirus stort set lukkede hele Danmark ned midt i marts. Aarhus Jazz Orchestras koncerter blev aflyst, hvilket ændrede de fire kvinders arbejde. For gennem talentudviklingsforløbet, High Potentials, skulle de arbejde med publikumsudvikling og segmentering heraf for orkestret. 

Opgaven blev vanskeligere, men langt fra umulig for teamet at løse. De tænkte hurtigt kreativt og fandt på nye løsninger. En virus skulle ikke sætte deres allerede påbegyndte arbejde i stå, da publikumsudvikling er et af de bedste steder at sætte ind for at udvikle en kulturorganisation som Aarhus Jazz Orchestra.

Det er ikke kun gavnligt for kulturorganisationen, men for hele samfundet, forklarer ét af de fire karrieretalenter Fie Mortensen. 

”Hvis man synes kultur er vigtigt, er det selvfølgelig også vigtigt at udvikle kulturinstitutionerne, hjælpe dem med at nå deres højeste potentiale og nå ud til flere mennesker“, siger hun. 

Inden nedlukningen af landet, som resulterede i, at alle med mulighed for det skulle arbejde hjemme, sad de fire kvinder dagligt sammen i et lille kontor inde hos Aarhus Jazz Orchestra.

Omgivet af post-its og plancher sad de og behandlede data – indhentet fra, bl.a. koncerter, andre kulturinstitutioner og forskning – kortlagde segmenter og idéudviklede på et nyt segmenteringsværktøj, der kan bruges af organisationen til at få et bedre kendskab til dens publikum. En stor opgave, men som ville skabe værdifuld viden for Orkesterchef Dorthe Andersen. 

“Der har aldrig været tvivl om, at de, med afsæt i de givne vilkår, ønskede at levere så godt et resultat som muligt. Ideelt set vil de meget gerne være dykket længere ned i materialet og undersøgt mere, men har heldigvis i hele forløbet været bevidste om, at de kun havde 12 uger til processen,” siger hun og forklarer, at de fire kvinder ikke sænkede ambitionerne trods de ændrede vilkår.  

Det tætte samarbejde teamet imellem fortsatte, selvom de nu sad hver for sig i eget hjem. Videoopkald blev et vigtigt arbejdsredskab i at bibeholde den kreative arbejdsgang, som dannede grundlaget for deres arbejde, hvilket skabte en stor værdi for Aarhus Jazz Orchestra. 

”Det har været en kæmpe fornøjelse at følge teamet, som dedikerede, engagerede og motiverede kastede sig over opgaven med at lære vores publikum at kende.

De har været rigtig gode til at rammesætte opgaven realistisk, hvilket betyder, at vi står med en gennemarbejdet rapport med et veldokumenteret bud på konkret segmentering af vores publikum.

Vi har også fået forslag og vejledninger til, hvordan vi fremadrettet kan arbejde med at indhente oplysninger om vores publikum samt målrette markedsføringen af vores koncerter til de enkelte segmenter. Et fantastisk redskab, som vi er meget glade for og glæder os til at arbejde videre med og implementere i organisationen,” siger hun. 

For at nå i mål med arbejdet fandt de fire kvinder en stor styrke i at være ens, men alligevel meget forskellige, hvilket de var enige om, var en fordel. Det fortæller Katrine Lykke Christensen fra LEAD THE TALENT-teamet, der selv er uddannet Cand.mag. i Medievidenskab.

De tre øvrige er henholdsvis journalist, Cand.mag. Kunsthistorie og Visuel Kultur og Cand. Mag. Æstetik og Kultur.   

“Forskelligheden har skabt en god balance og dynamik. Vi har været gode til at tjekke ind og tjekke ud samt generelt lytte og give plads til hinanden. Samtidig har vi sparret med hinanden både fagligt og personligt,” siger hun, hvorefter Fie Mortensen supplerer hende. 

“Det har været en hjælp, at vi ikke ‘talte helt forskellige sprog’, fordi vi alle havde et fælles humanistisk udgangspunkt, men det er ikke hele forklaringen på, at vi fungerede godt sammen. Vi har været gode til at respektere hinandens viden og kunnen samt kommunikere igennem vores forskelligheder uden de store gnidninger,” siger hun og fastslår samtidig, at gruppesammensætningen var virkelig god.

Samme holdning giver resten af teamet også udtryk for. De har alle kun oplevet forløbet som positivt.  

Teamet bestod af:

Fie Lund Mortensen, Cand. Mag. i Æstetik og Kultur

Inga Marie Fabricius Rømer, Cand.mag. i Kunsthistorie

Katrine Lykke Christensen, Cand.mag. i Medievidenskab

Katrine Stampe Nielsen, Journalist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring på 12 uger?

Skriv dig op til en uforpligtende snak med en af vores konsulenter. Så tager vi en drøftelse om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.