I januar 2020 trådte fem top-motiverede talenter ind ad døren hos SiteTech Aps som en del af caseforløbet på talentudviklingsforløbet, High Potentials.

Virksomheden havde behov for en øget markedsføringsindsats i forhold til at sælge produktet ”Orderflow” – en state-of-the-art RPA-løsning til virksomheder med behov for optimering af arbejdsgange gennem digitalisering.

Opgaven de fem talenter stod foran var at foretage en markedsanalyse for Orderflow og udarbejde en en markedsføringsstrategi, som skulle klarlægge målgruppen, kunderejsen og værdierne i virksomheden, så salg kunne optimeres.

Her to måneder senere, måtte virksomheden sande, at denne indsats var iværksat for sent. Mod slutningen af caseforløbet talte casearbejdets konklusioner for sig selv: Fokus på marketing og strategi for virksomheden, var nødvendig for virksomhedens overlevelse.

Desværre satte konsekvenserne for manglen, i kombination med coronakrisen, en solid kæp i hjulet for virksomheden, før de nødvendige initiativer kunne iværksættes. SiteTech ApS måtte da dreje nøglen om, før talentteamet nåede at færdiggøre casen.

Faglig diversitet har givet stor værdi

Fra dag ét har teamet arbejdet ud fra samme mål om at få solgt Orderflow, men med vidt forskellige vinkler og fagligheder.

Den eneste lighed var, at ingen af talenterne havde prøvet at lave en markedsundersøgelse og markedsføringsstrategi før. Alligevel var der en tro på at talenterne kunne løfte opgaven.

I de indledende forberedelser til casearbejdet valgte teamet at inddele casen i fire faser, både fordi det gav fagligt mening, men også fordi det var klogt at udnytte de forskellige teammedlemmers kompetencer til forskellige fokusområder.

Og det har givet pote for alle, at strukturere det sådan!

“Jeg har fået et virkelig dygtigt team med en vældig god dynamik, som kommer fra fem meget forskellige professioner. De har hver deres vinkel på projektet, som de arbejder hårdt og koncentreret med, og det giver allerede stor værdi”, siger HR-ansvarlig, Tanja.

Som med så mange andre projekter, har teamets gruppedynamik da også været sat på prøve undervejs. Det havde SiteTech dog forudset og forsøgte undervejs at sætte de bedst mulige rammer for netop at udnytte alles kompetencer bedst muligt.

“Det, at være fagligt uenig er ikke nødvendigvis en negativ ting. Tværtimod er vi ofte gennem vores diskussioner faktisk nået frem til et output med højere kvalitet – fordi vi har forskellige fagligheder”, lyder det fra teammedlemmet, Dan.

“Vores talenter har hjulpet os i den rigtige retning”

… sådan lyder det fra SiteTechs CEO, Lasse, som kigger tilbage på forløbet med casens grundessens. Denne udsprang af erkendelsen af, at der måtte skabes en større interesse for SiteTech og især Orderflows. 

Ved præsentationen af teamets arbejde, skrev virksomheden på sin LinkedIn-profil at det “kræver et ekstra spadestik fra vores virksomhed til at favne vores kunder endnu bedre”. Og det spadestik har teamet i høj grad taget.

I casens fase 1, 2 og 3 blev det tydeligere og tydeligere, hvor stort behovet for en markedsførings-, kommunikations- og salgsstrategi var for virksomheden.

Dét blev da udgangspunktet for fase 4, hvor netop disse strategier blev gjort til hovedanbefalinger til virksomheden, for at ramme de rigtige kunder. For at nå dertil havde det krævet utallige snakke, analyser og dead-ends, som virksomheden undervejs tog til sig og udnyttede.

I den sammenhæng skriver HR-ansvarlig, Tanja: “Denne proces har været vild, krævende og mega spændende. Det kræver sit, at tage 5 ivrige kandidater ind, men processen har vist os nye vinkler og jeg tør vædde min sweater på, at alle i virksomheden har lært noget, både personligt og fagligt.”

Ud af det citat, og teamets egen opfattelse, må det siges at teamets vidt forskellige fagligheder har haft en positiv indvirkning på virksomheden gennem hele caseforløbet. Og der var lagt op til meget mere udvikling, men…

Konsekvenserne slog hårdt!

En kombination af manglende faglig diversitet i medarbejderstab til at fokusere på  markedsførings-, kommunikations- og salgsstrategi og en Corona-krise udgjorde den yderste konsekvens. Alle analyser, anbefalinger og strategier lå klar til overdragelse. Kun den endelige rapport manglede lidt finpudsning, da beskeden om SiteTech’s lukning kom.

Ikke desto mindre, har teamet formået at løse så meget af casen som muligt.

Fra SiteTech’s CEO lød det: “Det har været sjovt og inspirerende at have jer med ombord i en god periode”, og fra en af SiteTech’s IT-udviklere, lød det; “Tak for den gode indsats allesammen. Jeg kan forstå i gjorde et fornemt stykke arbejde.”

Point Taken: Mangfoldig sammensætning af fagligheder, er vigtig for alle typer virksomheder!

Teamet bestod af:

Meltem Bilici Sahin, Cand.mag. i Designledelse

Rupika Pushparupan, Kandidat i Matematik og Økonomi

Dan Ejlertsen, Cand.mag. i Mellemøststudier

Peter Krogh Jeberg, Cand.merc. i International Marketing & Management

Randi Marie Hertzum, Cand.mag i African Studies

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring på 12 uger?

Skriv dig op til en uforpligtende snak med en af vores konsulenter. Så tager vi en drøftelse om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.