Reklamebranchen oplever en voksende distance mellem fysisk reklame og digitale markedsføringsbehov. Dette mærkes også hos Liat Hansen Reklame – et anderkendt reklamebureau, som anvendes blandt de store spillere inden for FMCG, men primært er kendt for POS-udvikling, emballagedesign, FMCG-kampagner og færdiggørelse af tryksager.

Af denne årsag, har et team fire talenter fra talentudviklingsforløbet High Potentials, igennem de sidse 12 uger, hjulpet Bureaet LHR med at kortlægge FMCG virksomheders digitale marketingstrategier, behov og aktiviteter, med henblik på at bane vejen for LHRs digitale produktudvikling.  

Teamet er uddannet inden for medievidenskab, mediegrafik, designkultur og erhvervsøkonomi, og har konkret udarbejdet en rapport for Liat Hansen Reklame, som byder på velbegrundede strategiske anbefalinger for, hvilke overvejelser Liat Hansen Reklame bør gøre sig internt, inden de bevæger sig ind på nye markeder – eksempelvis det digitale 

For at besvare casen, har talenterne været omkring de tre hovedområder; Liat Hasen Reklame’s styrker og svagheder, FMCG-virksomheders behov og udfordringer i forbindelse med digitale markedsføringsindsatser og digitale markedsføringindsatser og trends mere generelt.

Her har talenternes faglige diversitet været nyttig, da der både har været stort behov for strukturelle og analytiske egenskaber, men i høj grad også kreative og produktive kræfter.  

 

Ny viden – Nye veje 

I arbejdet hen mod at udvikle konkrete anbefalinger til, hvilke områder af digital markedsføring LHR bør dygtiggøre sig indenfor, for at kunne få endnu flere opgaver fra deres FMCG-kunder, fandt de fire talenter både strukturelle og kommunikative udfordringer i LHR.

Disse udfordringer havde tidligere stået i vejen for virksomhedens udvikling og ville fremtidigt være en stopklods i forbindelse med den digitale produktudvikling.  

Talenterne har derfor de sidste seks uger af forløbet, primært beskæftiget sig med det strategiske niveau i virksomheden, herunder ledelsesstrategi og organisationsstruktur.

Her har teamet oplevet et specifikt behov for omstrukturering, fastlæggelse af virksomhedsstrategi og kommunikation at interne målsætninger, før virksomheden bevæger sig ud på nye markeder –eksempelvis det digitale. 

“Vi har igennem firmaets 17 år haft fokus på at drifte og har derfor ikke haft fokus på fremtiden og dens digitale muligheder og udfordringer. Vi må sande, at den måde hvorpå firmaet hidtil har fungeret, måske ikke er den rigtige måde i fremtiden.

Derfor er det kærkomment, at Talent Teamet har kigget os i kortene, og det med nye øjne og forskellige uddannelser og baggrunde.

Det giver en helt ny indsigt, som vi fremadrettet kan bruge i arbejdet med at bringe virksomheden ind på, f.eks. det digitale marked”, udtaler Liat Hansen, Leder.

Teamet bestod af:

Uruk Shokr Mahmoud, Cand.negot

Sofie-Amalie Kjærbo, Cand.mag. i Medievidenskab

Nina Andersen, Designkultur og Økonomi

Aske Langeberg Pedersen, Cand.mag. i Medievidenskab

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring på 12 uger?

Skriv dig op til en uforpligtende snak med en af vores konsulenter. Så tager vi en drøftelse om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.