Fem talenter fra LEAD THE TALENT High Potential-forløbet har hjulpet IT-virksomheden iKontrol ApS med at undersøge og ekspandere deres software til byggebranchen til det internationale marked.

 

Caseudfordring

“Hvilke lande kan iKontrol udvide til og hvordan?” Det var ordlyden på den overordnede opgave, som de fem talenter skulle løse under et tre-måneders forløb hos iKontrol.

Talenterne indledte forløbet med en markedsundersøgelse af byggebranchen i fem europæiske lande. Det første kritiske skridt var at finde et behov for produktet i landenes lovgivning.

Næste skridt blev taget mod en omfattende konkurrent- og målgruppeanalyse. Indsigterne fra undersøgelsen blev derefter brugt til at udvikle værditilbuddene i et nyt brand, der skulle differentiere sig fra brandet på det danske marked.

Nu skulle indsigterne afprøves. Talenterne fik ansvaret for markedsføringen af det nye brand i fire udvalgte lande, hvilket omfattede opsætning af ny hjemmeside og digitale kampagner.

Med udvikling af content til annoncer, nyhedsbreve og sociale medier var der under hele forløbet fokus på at skabe leads, så virksomheden løbende kunne teste interessen for deres produkt. Alle indsigter blev til sidst samlet i en Go To Market-strategi, som indeholdte anbefalinger til videre markedsføring på de fire udvalgte markeder.

 

Stort ansvar fra starten

Ifølge direktøren hos iKontrol, Torben Kovaltsenko Jørgensen, har forløbet været udbytterigt, og især har talenternes forskellige baggrunde vist sig at være en stor fordel:

”Projektet har til formål at give os vores første learnings fra udvalgte udenlandske markeder. Vi har været glade for det alsidige miks af persontyper, som forløbet gav os mulighed for at arbejde med og har oplevet en værdi i at problemstillingerne og udfordringerne bliver anskuet fra forskellige vinkler”. 

Talenterne fik allerede fra starten meget ansvar, og lov til at eksperimentere. iKontrol opererer efter devisen “fail fast”, og talenterne kunne løbende teste og justere på den viden, de havde indsamlet. Hele forløbet bød på stor spændvidde i opgaverne, og det har givet talenterne en vidensbase indenfor research, strategi og digital marketing.

En af de fem talenter, Thomas Vikner, nævner fordelen i at få lov at prøve kræfte med en lang række udfordringer – praktiske såvel som teoretiske: ”Jeg føler mig meget bedre rustet, og synes jeg har tilegnet mig kompetencer, jeg kan bruge fremover. Det gør det lettere at italesætte mine kompetencer overfor en kommende arbejdsgiver.”

Forskelligheder styrker samarbejdet

Teamet havde en blandet sammensætning med uddannelser inden for virksomhedskommunikation, international business, jura samt kultur, kommunikation og globalisering.

De forskellige baggrunde og etniciteter i talentgruppen resulterede i en dynamisk løsning af både casen og arbejdsopgaverne. Talenterne talte desuden alt fra engelsk, tysk, vietnamesisk og arabisk til svensk og norsk, hvilket var en stor fordel i markedsundersøgelsen.

“Med teamets forskellige baggrunde har vi kunne inddrage flere overvejelser i arbejdet med at løse arbejdsopgaverne, hvilket har bidraget til et caseresultat af høj kvalitet.

Man udvikler sig helt sikkert personligt, men især fagligt da man lærer utroligt meget på kort tid. Det har i hvert fald gjort mig bevidst om mine styrker, og hvad jeg kan arbejde videre på efterfølgende”, siger Fadia Al Mokdad, som er en af talenterne.

Fadia bliver bakket op af teamets nærmeste kontaktperson, marketingschef Michael S. Clausen, der fremhæver teamets sammenhold og evne til at arbejde selvstændigt som en succesfaktor for forløbet:

”Teamet har fungeret godt siden dag 1. Det var tydeligt at mærke den energi og sammenhold, de havde fået skabt i de indledende intro-dage, og de har været gode til at udnytte hinandens styrker til at fungere som en samlet helhed. Teamet har selv defineret deres hverdag ud for de rammer og delmål, vi har sat for forløbet. Hver fredag har vi afholdt ugentlige opfølgningsmøder, hvor de gang på gang har vist ejerskab og lysten til at gøre en forskel – hvilket de i den grad har gjort”.

Med en Go To Market-strategi har iKontrol nu en tydelig køreplan for, hvordan de kan markedsføre det nye brand i den kommende tid:

”På grund af deres case-arbejde føler vi os bedre klædt på til vores videre arbejde. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dem de sidste 3 måneder. De vil blive savnet”, slutter Michael Clausen af.

Talenterne består af:

Thomas Vikner: Ordjonglør og dataekspert
Kultur, kommunikation og globalisering

Sofie Agergaard: Kreativ redaktør
Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Fadia Al Mokdad: SoMe-haj med næse for research
Cand.ling.merc i Virksomhedskommunikation

Mathias Jørgensen: Udlandskorre-spondent med wanderlust
Cand.merc. International Business

MyLinh Dang: Juraminister og humørbombe
Cand.merc. jur. i Business Administration og Commercial Law

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.