Etikos ønsker at udvikle deres forretningsydelse for at komme ind på det private marked med bæredygtighed og FN’s Verdensmål i fokus. Til denne udviklingsproces har de udvalgt fire talenter, med forskellige profiler; cand.it, cand.soc og cand.merc.

 

I mindre konsulentvirksomhed er diversitet en styrke

Etikos har flere gange forsøgt at indtræde på det private marked, men at have fire ekstra profiler på projektet bidrager med det nødvendige skub for at nå i mål. Derudover ønsker de talentprofiler, der har andre kompetencer, end der allerede er i virksomheden, såsom; forretnings- og organisationsforståelse, grafisk layout, SoMe, tekniskforståelse ift. hjemmeside.

“Vi skulle have nogle profiler med i Etikos, som ikke ligner os selv for meget. Vi er simpelthen ekstremt homogene i vores faglighed […]. Det gør bare, at vores forretningsforståelse, økonomiske forståelse, markedsføringsforståelse er begrænset…” siger projektleder Morten Rønde, Etikos.

Ved en kombination af forskellige profiler havde Etikos forventninger om, hvad de individuelle uddannelser ville bidrage med. Samarbejdet har dog vist, at hvert talent bidrager med langt mere end deres titel. Morten Rønde tydeliggør, at Etikos har fået en stor gevinst ved, at alle talenter har individuelle kompetencer både fagligt og personligt, samt en selvstændig arbejdsmoral. Ligeledes har talenterne selv fået udbytte af diversiteten.

“Det har været en stor styrke og motivation, at vi internt i gruppen kunne supplere hinanden både fagligt og personligt. Det er vigtigt, at vi kunne sparre og arbejde sammen, men også at vi kunne grine og hygge os” siger Helena Rumph med opbakning fra resten af holdet.

 

“Kill your darlings”

Gennem de sidste to måneder har talenterne brugt teknikker fra Design Sprintet ved LEAD THE TALENT. Eksempelvis har udviklingsprocessen været omskiftelig og talenterne har skullet være klar på at sadle om og gå nye veje af flere omgange.

Dette krævede, at alle var agile og imødekom udfordringer med positivt sind og gå-på-mod. Talenterne har stillet spørgsmål og forholdt sig kritiske over for Etikos Change, hvorved de derfor bidrager til at udfordre svagheder. Denne kritiske tilgang har givet dybde, skarphed og refleksioner, som var sunde for udviklingen og kvalificerede projektet.

Projektleder, Morten Rønde giver udtryk for at det har været en stor fordel:

“Det at I til tider har udfordret projektet, […], har tvunget os til at gennemtænke nogle ting. Christina og jeg kommer hurtigt til at løbe efter en bold, som vi begge to er meget begejstret for […]. Vi i projektteamet har haft en god balance med, at I kritiserer det, sådan: “er det nu rigtigt?”, og så efter en accept eller tilpasning løber vi i samlet flok efter det.”

 

Værdiskabelse

Der er en bred, generel, overordnet værdi og en konkret værdi, som jeg synes I har skabt” udtaler Projektleder Morten Rønde yderligere. En konkret værdi kommer til udtryk ved fx små udviklingsprocesser med logo, hjemmeside osv. LinkedIn-profilen blev eksempelvis udarbejdet ved en hurtigt, men gennemtænkt proces. Det har været en stor hjælp for Etikos, da de ikke selv sidder med ressourcer eller kompetencer til det lige nu.

Talentholdet har også lært af hinandens faglighed og dermed styrket egne kompetencer. Samtidig har kritisk refleksion og sparring givet en overordnet værdi.

Overordnet værdi
 • Fornyet energi og perspektiver
 • Sparring
 • Kritisk refleksion
 • Boosting og deling af SoMe content
 • Arbejdskraft
 • Kompetencer inden for design, teknologi, forretningsforståelse
Konkret værdi
 • Hjemmeside og content
 • LinkedIn og content
 • Markedsundersøgelse
 • Logo
 • Opsøgende salg
 • Generel Etikos Change identitetsskabelse

“Fundamentet er skabt, derfra kan arbejdet udvikle sig” siger Morten Rønde.

En del af konsulentverden er, at det er en omskiftelig og iterativ proces. Derfor er projektet ikke fasttømret som færdigt, men det har gjort Etikos Change skarpere på, hvad der gør dem specielle og konkurrencedygtige.

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.