Innovation. 

Det er vor tids buzz word. Og ikke uden grund. Men problemet med buzz words er at de ofte bruges i flæng og uden megen refleksion eller substans. Ved vi hvad innovation er, når vi bruger ordet? Tænker vi det som et strategisk middel? Ved vi hvordan vi implementerer det som en fast del af vores arbejdsprocesser? 

Meget kunne tyde på at det ikke er tilfældet. Vi ved at cirka 70-90 % af innovationsprojekter ikke lykkes eller skaber merværdi, bl.a. fordi vi ikke er gode nok til at inddrage vores kunder og brugere i processen. Og vi stopper desværre ikke her med de dårlige nyheder – men bare rolig, vi skal nok komme til de gode nyheder snart. 

Ifølge undersøgelsen, Innovation Matters, er størstedelen af de adspurgte enige om, at deres virksomhed ikke kan overleve uden innovation, men kun 24 % er sikre på at de har defineret de egenskaber og aktiviteter de skal bruge for at være innovative. Og kun 18% af danske ledere i undersøgelsen har brugt innovation til at skabe vækst i deres virksomhed det eneste år. 

Puha, det er hård kost. Men den gode nyhed er (yes, nu kommer vi til det!) at innovation ikke behøver at være dette myteindsvøbte enigma, som kun de få forstår at mestre. 

I det følgende kommer vi ind på 5 måder du som organisation kan tænke innovation, og vi runder selvfølgelig også hvordan vi gør det. 

5 (INNOVATIVE) RÅD 

1: Drop silotænkningen hvis du vil være innovativ! 

Kan du nikke genkendende til denne logik: Vi skal til at have gang i noget innovation, så vi opretter en innovationsafdeling? Hvis svaret er ja, så smid alt hvad du har i hænderne! 

For innovationsudfordringen løses ikke ved at skabe en særlig task force pakket ind i en innovationsafdeling, fordi det ikke ændrer på den måde virksomheden fungerer. For virkelig at slå hul på innovationen skal hele virksomhedskulturen inkluderes og udfordres, så den er bedre gearet til at opfordre til at eksperimentere og forandre. 

 

2: Tænk diversitet ind i ligningen – det får du altså mest ud af. Ærligt. 

Selvom vi tænker at vi sammensætter de rette kompetencer til at løse en given opgave, ender vi ofte ud med at sammensætte homogene teams og vi snyder os selv for et enormt innovativt potentiale. 

Derfor er det afgørende ikke at være blind for hvor vigtigt det er at blande teams og få perspektivet fra mennesker, man normalt ikke ville tænke ind i den givne sammenhæng. Hvem siger f.eks. at virksomhedsantropologen eller designeren ikke vil få øje på et problem hos kunderne, som marketingsafdelingen missede i første omgang? 

Det vi prøver at sige er; hvis du vil have innovative idéer og løsninger, må der altså noget diversitet på bordet. Prøv at tænke anderledes og sammensæt teams med forskellige erfaringer, uddannelser, fagligheder, kulturer, køn, etnicitet … you name it! 

3: Acceptér at innovation tager tid og at man skal turde fejle (vi lover at det vil være din tid værd) 

Innovation kræver, at man er åben over for at eksperimentere – og det kan altså tage tid. Og koste lidt. Innovation kræver altså at ledelsen tør tage skridtet og løbe den nødvendige risici for dermed at skabe vækst i virksomheden.  

Nogle ting vil falde mellem to stole, og man vil aldrig kunne vide med sikkerhed hvilke tiltag der vil fejle og hvilke der vil sejre, hvis ikke man tester det. Og det er ikke kun op til ledelsen at turde teste og (måske) fejle/sejre. I den her ligning er virksomheder nødt til at belønne ansatte der tør tage de nødvendige risici – og ikke kun belønne dem, der viser sig at være succesfulde. 

4: Innovation handler ikke altid om teknologi 

Jovist, det ligger en masse teknologisk innovation og rumsterer lige nu, hvor alt fra fremskridt inden for kunstig intelligens til det omdiskuterede Internet of Things fylder en del, og med rette. Men man behøver altså ikke være et stort tech-firma for at iklæde sig innovationstøjet. 

Innovation kan lige så vel være at finde nye og bedre måder at strukturere sine ansatte på eller nye måder at tiltrække talenter. Det kan også være en nytænkning af marketingsprocesserne eller brugerinvolveringen.  

Alt dette kan have lige så positiv indflydelse på din bundlinje, som hvis du kom op med morgendagens nye, smarte app.                                                                                                                                                                                       

5: Innovation kan sagtens lykkes i SMV’er også 

Det behøver ikke at koste en formue, at drive innovation, men den kan falde lidt i baggrunden til fordel for driften og dens kortsigtede, daglige pres for at nå de økonomiske målsætninger. Derfor byttes innovation ofte ud med ad hoc-mål. 

Men det kan lade sig gøre at tage et skridt tiltage og tænke over hvordan man kan have en anden tilgang til opgaverne, som gavner kreativiteten og i sidste ende, innovationen. 

Ret med fordel fokus mod de medarbejdere som sidder i den daglige drift – har de idéer til hvordan man kan optimere de vante måder? Kan man inkorporere mini-eksperimenter i hverdagens drift – og kan de være første skridt til en større innovativ proces? 

SÅDAN GØR VI!

Vi arbejder dagligt med innovation. Om det er i vores talentudviklingsprogram, High Potentials, eller forretningsudviklingsprojekter i Günes & CO, insisterer vi på at innovation er en kerneingrediens i vores arbejde.  

Det gør vi, fordi vi ved hvor vigtigt det at nytænke for at følge med og sikre sin omstillingsparathed og konkurrencedygtighed. Både internt i vores egen organisation, såvel som for de virksomheder vi, og vores talenter, skaber innovative løsninger for. 

I det følgende kommer vi ind på hvordan vi gør innovation til en del af hverdagen. 

 

Vi skaber innovationsagenter til gavn for alle virksomheder

Vi brænder for talentudvikling, og mener at en frugtbar udvikling af talenter ikke kan lykkes uden også at indtænke diversitet og … ja, du har nok gættet det, innovation. 

I vores mangfoldige talentudviklingsprogram, High Potentials, for nyuddannede kandidater, laver vi derfor et innovationssprint hvor talenterne bliver opkvalificeret som innovationsagenter med udgangspunkt i Design Thinking 

Design Thinking er afgørende, idet den sætter brugeren i centrum. Det er en metode, og tankegang, som hjælper med at tydeliggøre de reelle udfordringer, som eksempelvis et nyt produkt skal løse. Derfor bruges Design Thinking til at stille det rigtige spørgsmål, fremfor at starte ud med at bruge blod, sved og tårer på at finde det rigtige svar. 

Vi opkvalificerer altså vores talenter til at være innovationsagenter fordi vi ved hvor vigtigt det er at forløbets talent-teams kommer ud og udfordrer “business as usual” hos deres casevirksomheder (må vi lige minde om blogindlæggets indledende tal?). 

Innovationen skærper med andre ord, talenternes evne til at kunne kaste nye øjne på en udfordring og komme op med nytænkende løsninger, der vil rykke op i virksomhedernes støvede “plejer”, og have en effekt på deres strategi og generelle forretningstiltag.  

Stifter af LEAD THE TALENT, Ahmet Günes, uddyber: 

“Som virksomhed har man ofte behov for at afsøge og teste mange forskellige ideer og det kræver en eksperimenterende og undersøgende proces. Og her oplever vi at Design Thinking som metode både kan hjælpe virksomheder med at undersøge kundebehov og samtidig udvikle og teste nye ideer.  

Disse metoder og værktøjer vil blive afgørende for virksomheders fremtidig succes og vækst, hvorfor vi efteruddanner alle vores talenter i dem” 

Vi kan også omformulere pointen således: Som casevirksomhed i High Potentials får man ikke blot et mangfoldigt team, udgjort af forskellige fagligheder og erfaringer. 

Man får også et team af innovationsagenter.

 

SKAL DU HAVE LØST ET PROJEKT?

Vil du høre mere om dine muligheder for at få et talent-team ud og løse en af dine projekter? Bliv ringet op til en uforpligtende snak, med en af vores konsulenter, og hør hvad vi kan gøre for dig.