TV2 Østjylland er gennem de seneste år gået fra at være en regional tv-station til at være et regionalt mediehus. Det har stillet nye krav til ledelsesstrategien, den interne kommunikation samt medarbejdernes kompetencer og arbejdsprocesser.

”På TV2 ØSTJYLLAND har vi de seneste tre år forandret virksomheden fundamentalt. Der er ikke en medarbejder, der laver det samme som for tre år siden. Vi har ændret på alt, hvad vi laver og måden vi laver det på, og endda på, hvor vi sidder i huset.

Det er gået over al forventning, men det er klart, at den slags processer betyder, at der er brug for opsamling på et tidspunkt. I den proces har Kirsten og Helle været helt uvurderlige for os. Vi har haft brug for at få et nyt fælles sprog i alt det nye, og det har vi grundlaget for nu”, fortæller Louise Pettersson, der er indholdschef på TV2 ØSTJYLLAND.

At sætte FOKUS på feedback og kompetencer 

Teamet består af Helle (Cand.Merc. Innovation Management) og Kirsten (Cand.mag. Engelsk og Dansk).

De to talenters opgave har været, med udgangspunkt i en trivselsrapport fra 2018, at finde ud af, hvor udfordringerne ligger med hensyn til at skabe et ny fælles sprog inden for huset, med bedre vidensdeling på tværs, et nyt og konstruktivt syn på kollegaskab og særligt etablering af en bedre forståelse og respekt for ens egen og kollegernes nye faglige hverdag.

Med disse indsigter har talenterne faciliteret en skræddersyet trivselsdag, FOKUS, som er sprængbrættet til en bæredygtig kulturudvikling fremadrettet.

“Vores grundige forarbejde tilvejebragte konkrete tiltag indenfor kompetencer og feedbackkulturen vha. et tæt samarbejde med eksterne oplægsholdere. Det gav et stærkt indhold på dagen, som er mundet ud i startskuddet til en række konkrete tiltag. Disse tiltag er ikke kun konstruktive for medarbejderne men skaber også et fællessprog som imødekommer organisationens øvrige strategi”, forklarer Kirsten. 

At få tillid fra medarbejderne 

“De to talenter har arbejdet målrettet og professionelt fra første dag med at lære virksomheden at kende fra kælder til kvist. De har været omkring alle faggrupper og udfordret os på tværs af organisationen til at blive bedre til at dele viden, og i det hele taget vide noget mere om, hvad vi hver især laver. Og så har de sparket til en ny feedback-kultur, der skal sikre, at vi husker at anerkende hinanden og kvalificere hinandens arbejde. Ikke bare fra leder til medarbejder, men organisk mellem alle der er ansat på TV2 ØSTJYLLAND”, siger indholdschef, Louise Pettersson.

I projektet hos TV2 Østjylland har teamet formået at arbejde med medarbejderinddragelse og opnået medarbejdernes samt ledelsens tillid til at kunne komme i dybden med de indsigter og needs deres arbejdskultur omfavner.

“Vi har ledet et projekt, som tages dybt seriøst af hele huset og som der virkelig har været et ønske om at lykkes med for alle parter. Vi har arbejdet med utallige blokke af post-it’s og kontinuerligt samlet op på de indsigter vi har fået og analyseret på, hvordan disse skal tages med i de videre overvejelser for at opnå en forbedret trivsel”, udtaler Helle.

De to talenter har igennem forløbet arbejdet med et område, som anses som et strategisk valg af TV2 Østjylland. Kerneopgaven har drejet sig om arbejde med HR, kommunikation, brugerinvolvering og projektstyring.

Generelt udtaler de to talenter, at det har været rigtig spændende at kunne sætte fokus på at udvikle en stærkere kultur på TV2 Østjylland, hvor medarbejderne føler sig set og hørt.

Endvidere udtaler de, at det har været lærerigt at få indsigt i mediebranchen og interessant at se, hvordan vi hver især med kommunikation, HR og forretnings- og produktudviklings fokus kan gøre gavn i et mediehus. 

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.