I løbet af de forgangne tre måneder har tre talenter arbejdet med grøn omstilling og bæredygtighed hos virksomheden Promovec. Firmaet skal i løbet af år 2019 etablere en produktion af batterier til deres el-cykler, og i forbindelse med dette arbejde var der behov for en mere indgående undersøgelse af mulighederne for at gøre produktionen så grøn og bæredygtig som mulig.

Bæredygtighed er i dén grad kommet på dagsordenen, både i det offentlige og i det private erhvervsliv. En af de væsentlige drivkræfter i denne proces er lanceringen af FN’s 17 verdensmål, som så dagens lys i 2015. Disse er efterhånden uomgængelige at forholde sig til. Ligesom de også danner et håndgribeligt udgangspunkt, hvorudfra man kan identificere problemstillinger og muligheder for sin virksomhed, og derudfra fastlægge sin strategi.

Talentgruppen – eller Den Grønne Gruppe i daglig tale – består i dag af tre medlemmer, med hver deres faglighed. Der er stor bredde gruppen imellem, lige fra geologi over designledelse til filosofi.

Målrettet bæredygtighed

Promovec er en virksomhed i rivende vækst, og det var derfor nærliggende for dem at inddrage LEAD THE TALENT til en foreløbig afsøgning af det grønne område.

“Bæredygtighed er et område vi skal til at have fokus på, og LEAD THE TALENT var en oplagt mulighed for at få området grundigt undersøgt; både for at finde ud af hvor de lavt hængende frugter befinder sig, og hvad vi skal fokusere på i fremtiden”, siger Jacob Nymann Petersen, Marketingansvarlig hos Promovec.

Opgaven, den Grønne Gruppe blev stillet, var i udgangspunktet meget åben og med et stort område der skulle afsøges. Efterhånden som researchfasen blev afviklet, var gruppens mål at udvælge og udvikle de mest relevante og oplagte tiltag for virksomheden.

“Det har været vildt spændende at undersøge alle de forskellige muligheder, der er for at arbejde med bæredygtighed i en virksomhed,” siger Kristina, cand. mag. i designledelse, og fortsætter:

“det gælder om at skabe en virksomhedskultur, hvor man er så grøn som mulig i hele organisationen, lige fra hvilket toiletpapir man bruger til hvilke leverandører man benytter. Der skal være et grønt mindset hele vejen igennem virksomheden for at et sådant projekt skal kunne lykkes, og være andet end bare varm luft.”

Fremtidsvenlig produktion

Et af de konkrete forslag gruppen er kommet frem til, er en indføring af et såkaldt miljøledelsessystem, den globalt anerkendte ISO-14001 certificering.

“Det er svært at spå om fremtiden, som Storm P. sagde, og derfor er det vigtigt at man er godt forberedt, og i dette perspektiv er en ISO et solidt fundament. Med udgangspunkt i en ISO-14001 arbejder man aktivt med sin miljøproces, og herigennem får man identificeret eventuelle faldgruber, ligesom man får oprettet faste arbejdsprocesser og -roller i virksomheden. Desuden kan man lokalisere steder hvor man kan effektivisere og derved spare penge” udtaler Heidi, uddannet geolog og datamatiker.

“Talenterne har gjort en stor indsats for vores virksomhed, og er kommet frem til gode og håndgribelige resultater som vi kan arbejde videre med”, siger Jacob, og tilføjer:

“Det har været en fornøjelse at have dem tilknyttet virksomheden, og de har virkelig åbnet vores øjne for hvordan vi hos Promovec konkret kan arbejde med bæredygtighed. Gruppen har arbejdet meget målrettet med casen, og har igennem forløbet arbejdet benhårdt fra et overordnet helikopterperspektiv til at ende med en helt konkret implementeringsplan med milepæle og budgetter.”

Krydsbestøvning

Det tredje medlem af gruppen Jan, cand. mag. i filosofi, er ikke i tvivl om at gruppens forskellige fagligheder har haft stor betydning for deres gode resultat:

“Når forskellige fagligheder støder sammen i en kreativ proces opstår der helt nye muligheder for krydsbestøvning, som skaber idéer og muligheder ingen før havde set. En sådan situation bekræfter den gamle læresætning om at helheden er større end delene.”

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.