Hvorfor er det et vigtigt projekt/område, som I arbejder med?

Det er en vigtig opgave, vi har løst, fordi casens omdrejningspunkt handler om, hvordan foreningens fremtid kan se ud. Grundet markedsmæssige ændringer er virksomhedens tekniske afdeling udfordret på sit fremtidige eksistensgrundlag.

Efterspørgslen på de ydelser, som den tekniske afdeling tilbyder daler qua markedsudviklingen. Derfor er det essentielt for virksomhedens teknikerne, at deres brand redesignes. På baggrund af det nye brand, skal der udformes en marketingstrategi, som sikrer den fremtidige overlevelse og vækst.

Derudover er virksomheden foregangsmænd i klimakampen. Det har været en motiverende faktor for os i løbet af projektet, fordi virksomhedens arbejde grundlæggende tjener et større samfundsmæssigt, godtgørende formål.

Hvilken særlig værdi eller indsigter har LEAD THE TALENT talenterne skabt i deres arbejde med casen?

Med vores baggrunde som nyuddannede har vi bidraget med et friskt og udefrakommende perspektiv på virksomheden og dens udfordringer. Vores perspektiv har bidraget med nye indsigter i, hvordan virksomheden bør brandes fremadrettet med henblik på at skabe mere kontinuerligt flow af opgaver. Vi har blandt andet udviklet anbefalinger til rekruttering, oprettelse af ny hjemmeside, udvidelse af ydelsessortiment mm.

Vores indsigter beror sig på markeds- og medlemsundersøgelser. Medlemsundersøgelsen inkluderede i alt 1400 respondenter og gav os indblik i, hvilken efterspørgsel, der florerer ved virksomhedens eksisterende kunder.

Derudover har vi afdækket efterspørgslen hos ikke-medlemmer gennem en grundig markedsanalyse af ind- og udland, hvor vi blandt andet har udviklet anbefalinger til potentielle kundesegmenter, samt salgsstrategier hertil. Denne grundige forundersøgelse har været med til at kvalitetssikre vores anbefalinger.

Grundet organisatoriske ændringer undervejs i projektet, har vi været begrænsede i muligheden for at eksekvere projektet, og vores anbefalinger figurerer derfor på et strategisk niveau. Virksomheden har derfor efterspurgt en fortsættelse af projektet, hvor vi er blevet tilbudt at eksekvere de forskellige tiltag, hvorefter praksisværdien af vores anbefalinger vil vise sig.

Hvordan ser jeg/vi en fordel som talenter i at arbejde med forskellige baggrunde i dette projekt?

Den faglige diversitet, som har været udgangspunktet for samarbejdet, har været med til at understøtte de mangeartede aspekter, som projektet skulle omfavne. Vi har skiftedes til at tage teten på forskellige områder i projektet, alt efter hvor vores evner og kompetencer ligger. Vi har undervejs i processen taget ved lære af hinandens fagligheder og på den måde været med til at løfte niveauet i udførelsen af projektet.

Vores interne forskelligheder har fungeret som en metarefleksion over de forskellige individer, som vores projekt har skullet rumme. Derfor har vores slutprodukt taget hensyn til medarbejdernes udgangspunkt for at implementere vores anbefalinger i praksis.

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.