Hvordan internationaliserer man som ung virksomhed med et ukendt navn i det internationale farvand, hvilke faldgrupper er der og hvor skal den fokuseret indsats prioriteres?

Fem nyuddannede, fra fire forskellige lande, har de seneste 3 måneder hjulpet Joint Action Analytics med at planlægge en strategi for deres udvidelse til en international virksomhed. Det er sket som led i udviklingsforløbet LEAD THE TALENT.

De fem er uddannede inden for international business, finance, corporate communication, marketing og HR. De har sammen undersøgt joint action analytics internationaliseringsmuligheder I form af fremmedmarkeder og intern kapacitet.

 

Noget af en øjenåbner

I Joint Action Analytics har det været en øjenåbner og en læringsoplevelse at få en ekstern vurdering af virksomheden og dens kapacitet i en international kontekst.

”Vi har som virksomhed haft stor værdi af samarbejdet. Ud over det konkrete arbejde med at udvikle en international markedsstrategi, har samarbejdet med gruppen gives os stor inspiration til vores daglige arbejde med vores markedsføring på både det strategiske og konkrete daglige niveau” – Carsten Hornstrup, CEO og Founder, Joint Action Analytics

Planen for Joint Action Analytics er at bygge videre på det stykke arbejde, gruppen af praktikanter har gjort de seneste 3 måneder, hvilket også blev manifesteret i ansættelsen af en af praktikanterne, Simon Lyngs Galvin.

 

Det er vigtigt at være åben og modtagelig

De fem talenter fik meget indflydelse og havde følelsen af, at de blev hørt af virksomheden. Dette er en vigtig faktor for samarbejdet mellem virksomheden og praktikantholdet. En af de fem praktikanter Benjamin Hass, 27 år og uddannet cand.merc. i international business, var ikke i tvivl om den positive effekt af den åbenhed praktikanterne blev mødt af fra første dag.

”Jeg tror på, at åbenheden og involveringsgraden, vi blev mødt af i virksomheden. var med til at forbedre resultatet for både os praktikanter og for virksomheden. En praktikant kan hurtigt føle sig i vejen eller have svært ved at finde sin rolle i virksomheden, men i Joint Action Analytics var vores rolle og værdi klar fra start, hvilket kun påvirkede vores motivation og samarbejde positivt. For det optimale synergiske output skal praktikanterne selvfølgelig møde virksomheden med samme åbenhed og modtagelighed, som de ønsker at blive mødt af.” – Benjamin Hass

 

Forløbet er med til at udvikle

Carsten Hornstrup CEO og Founder af Joint Action Analytics har arbejdet med start-ups før og kender værdien af vigtige indsigter fra udefrakommende øjne. Han har haft en positiv oplevelse af forløbet, hvorfor han som før nævnt også valgte at tage en af praktikanterne ind i virksomheden som fastansat.

”Selvom gruppen har været sammensat af fire forskellige nationaliteter og forskellige faglige baggrunde, så har gruppen fungeret som en helhed, der har samarbejdet tæt om at finde relevante løsninger. På baggrund af samarbejdet har vi valgt at videreføre samarbejdet med én af deltagerne fra gruppen, som får ansvaret for at videreføre anbefalingerne og læringen fra talenternes arbejde.” – Carsten Hornstrup, CEO og Founder, Joint Action Analytics

Bag talentforløbet LEAD THE TALENT står virksomheden Günes & Co, der har fået støtte til projektet af blandt andet Aarhus Kommune.

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.