I april 2018 åbnede FirstAgenda sine døre for tre talenter, Lasse, Frank og Jacob, i forbindelse med LEAD THE TALENT afholdt af Günes og Co. LEAD THE TALENT er et forløb, hvor ledige med potentiale kan få mulighed for at arbejde på et projekt og opnå erfaring og udvikling med formålet at øge deres jobmuligheder og netværk.

Hvert talent repræsenterer en faglig disciplin: Lasse har en baggrund som designer, Frank har erfaring med webudvikling, og Jacob arbejder med kommunikation. Deres opgave var at skabe en landingsside om møder i Danmark med henblik på at positionere FirstAgenda som thought leaders inden for området.

Mere specifikt om formålet udtaler Sisse Haldrup, Digital Marketing Manager, sig således:
”I FirstAgenda er vi på en mission for at effektivisere møder. Det er derfor altafgørende, at vi formår at positionere os stærkt i folks bevidsthed, så man ved præcis, hvem man kan gå til, hvis man vil have tips og tricks til bedre møder.”

Thought leadership handler om at være en toneangivende faktor inden for et område. Det er thought leaders’ opgave at besvare spørgsmål, som målgruppen ubevidst og bevidst stiller – og helst før de stiller dem.

FirstAgenda arbejder på opnå denne position med afsæt i landingssiden, om hvilken Haldrup fortæller:
”Landingssiden tilbyder besøgende et statistisk indblik i danskernes mødevaner og giver dermed de besøgende en oplevelse, der enten vækker undren, overraskelse, nysgerrighed eller genkendelse af ens egne vaner.”

Den overordnede idé er at skabe association: Når en person tænker på møder, og hvad der gør sig gældende i mødelandskabet, skal man tænke på FirstAgenda som det første. Landingssiden er ikke blot med til at positionere FirstAgenda som thought leaders – det er samtidig et led i FirstAgendas overordnede mission om at effektivisere møder.

 

Talenternes værdier

Talenternes arbejde har bidraget til FirstAgendas overordnede mission om at effektivisere møder, hvor ikke blot den indsamlede viden har spillet en stor rolle.

Haldrup uddyber: ”Baggrundsviden fra undersøgelsen giver en stor værdi, når vi løbende opbygger marketing content og tilbyder tips og tricks til at løse de problematikker, folk har på møder. Værdien i Frank, Lasse og Jacobs arbejde ligger dog ikke kun i vidensindsamlingen, men i høj grad også i den landingsside de i fællesskab har skabt. De har formået at strømline siden med FirstAgendas værdier, design og sprog, og har samtidig sat deres eget kreative præg.”

Talenterne har leveret en værdi i form af landingssiden og det bagvedliggende arbejde, det er lykkedes dem at skabe et resultat med et kreativt særpræg, som virksomheden kan videreudvikle.

 

At arbejde med diversitet

I forhold til opgaven hos Firstagenda har gruppedynamikken spillet en stor rolle med en unik kombination af faglige ideologier og værdier talenterne imellem. Dette har ført til interessante diskussioner og udvekslinger af erfaringer og idéer. Det gav ligeledes benspænd, som en mere uniform gruppe potentielt ikke ville kunne opnå. Diversiteten i gruppen førte til en tværfaglig sammenfletning og en holistisk erkendelse, hvor kommunikation eksempelvis ikke kan fungere uden designovervejelser, og design skal tage hensyn til de fysiske rammer, som webudvikling indgår i.

Førhen arbejdede talenterne hver for sig, men i dag forstår de, at deres individuelle arbejde er et led i en større og sammenhængende proces. Den enkelte talents idé om proces blev sat på prøve, og de måtte erkende, at man sjældent arbejder som uafhængige agenter men oftest som et samlet team. Hver har muligvis eget ansvarsområde, men en landingsside er ikke udelukkende kommunikation. Ej heller er det design. Det er et samlet resultat af en interdisciplinær indsats, hvor alle dele spiller i synergi.

Med denne mentalitet opbygget og løbende dialoger med FirstAgenda kunne gruppen stille sig stolte frem fredag d. 29. juni og præsentere frugten af deres arbejde.

Du kan læse mere om First Agenda på https://firstagenda.com/da/

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring, på 12 uger?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.