”The trouble with future, though, is that it does not exist (…) There cannot be a science, or more generally an exact, provable/refutable knowledge, of something that does not exist, since it cannot be reached by any of the empirical tools and so cannot be forced into the realm of human experience.” – Bauman, Zygmunt

Arbejdet med potentialer er en bøvlet affære, fordi potentialer sker i fremtiden – i et spektrum vi ikke kan forudse og kontrollere. Potentialer kan ikke skemalægges, sættes ind i Gantt Chart, planlægges og forudsiges.

De skal anes, motiveres, udvikles og satses på. Som konsulent og stifter af Friday CHP, Martin Darré skriver: At arbejde med potentialer, handler om at turde satse på ordet ”endnu”.  

Vi kan ikke se potentialet … endnu.

Du kan muligvis have en anelse om – en mavefornemmelse – som fortæller dig, at en medarbejder kan have flair for et område. At vedkommende har potentiale til at vokse.

Men hvorfor skulle man egentlig satse på fremtiden? På noget, som ikke kan bevises empirisk, og som derfor ifølge videnskaben umuligt kan eksistere. Skal vi virkelig satse på et enigma? Det simple svar vil være: Ja. Det mere komplekse vil være: Ja, fordi … 

… At arbejde konstruktivt og udviklende med potentialer, gør det muligt for virksomheden at følge med globaliseringens galoperende udvikling. Et fokus på potentialer, gør os simpelthen omstillingsparate, både som medarbejdere og virksomheder. 

 

JAGTEN PÅ POTENTIALE ER IKKE EN GÆTTELEG:

3 INDIKATORER

At arbejde med potentialer sker selvfølgelig ikke blot ved at påpege deres fremtidige eksistens. Det er lidt at sætte det gamle ordsprog ”en fugl i hånden er bedre end ti på taget” i revers. Potentialet ligger i de ti fugle på taget – ikke i den ene fugl du står med i hånden!  

Udvikling af potentialet er et dynamisk sammenspil mellem virksomhedens målsætninger og en medarbejders evner og motivation til at ville meget og mere. Det stiller høje krav til lederens evne og lyst til at kaste en medarbejder ud på dybt vand med den ene hånd, og have en redningsvest klar i den anden. Undersøgelser peger på, at selvom potentiale reelt forekommer i fremtiden, er der indikatorer der kan pege i retningen af, om potentialet er til stede hos en given medarbejder.  

I en undersøgelse foretaget af Thomas Chamorro-Premuzic, Seymour Adler og Robert B. Kaiser, med titlen What Science Says About Identifying High-Potential Employees (2017), påpeges tre særlige indikatorer: 

  1. Læringsevne  
  2. Emotionel intelligens 
  3. Et tydeligt drive!  

Den første indikator er evnen og motivationen til at tilegne sig den nødvendige viden og kunnen for at løse en given opgave.  Den emotionelle intelligens drejer sig om en medarbejders sociale evner og hvordan disse bruges til at arbejde i et team. Essensen er her, i hvor høj grad medarbejderen evner at lede sig selv og andre. 

De tydelige drive, taler sit eget sprog: Har medarbejderen mod på at få sved på panden og knokle til en opgave er løst. Vil man med andre ord, gå den ekstra mil for at få tingene til at ske. 

Den polske sociolog Zygmunt Bauman satte et lighedstegn mellem det moderne menneskes rodløshed og fremtidens manglende eksistens. I arbejdet med potentialer forholder det sig således omvendt. Det lønner sig i stedet at satse på fremtiden og springe ud i at byde endnu velkommen, som en fast del af ledelsesvokabularet.