FAQ

VIRKSOMHEDER

SPØRGSMÅL til vores ydelser?

Nedenfor finder du de typiske spørgsmål fra virksomheder og vores svar

Koster det noget at blive casevirksomhed i High Potentials?

Det er gratis at få løst en case af 4-5 kandidater igennem LEAD THE TALENT High Potentials. Men for at få mest muligt ud af forløbet anbefales en omhyggelig forberedelse, før man får 4-5 højtuddannede tilknyttet virksomheden i 3 måneder.

Mange virksomheder tilkøber derfor LEAD THE TALENTs strategiske sparring og rådgivning, så man får valgt den rette case og rekrutteret faglige profiler, som kan løse casen.

Hvad kræver det af tid og ressourcer for mig, at have et team af talenter i tre måneder?

Teamet vil i løbet af de tre måneder være selvkørende, men vi anbefaler at der tilknyttes 1-2 faste personer fra virksomheden, som talenterne kan trække på ift. specifikke områder eller spørgsmål undervejs i forløbet. Vi foreslår at man ugentligt afsætter 4 timer til statusmøder med teamet.

Et vigtigt element i teamets evne til at performe er også at de, helt lavpraktisk, har et fysisk rum at mødes, koordinere og arbejde i. Det er derfor et krav, at virksomheden stiller et møde- eller kontorlokale til rådighed til talentteamet.

Hvordan ser et typisk talentteam ud? Hvilke uddannelser har de?

Vores talentteams består typisk af 4-5 talenter som kan have en akademisk eller erhvervsfaglig baggrund. Hver virksomhed får tilknyttet personer med relevante fagligheder for casen.

Teamet er herudover kendetegnet ved at være sammensat på tværs af fagligheder, kulturer og erfaringer, så vi sikrer en dynamisk videndeling og udvikling i de tre måneder hos virksomheden. Diversiteten på talentholdet hæver innovationsgraden og sikrer en værdiskabende løsning på casen.

Det giver også virksomhederne mulighed for at se andre profiler, end de måske er vant til, hvilket vil have en mærkbar effekt på opgaveløsningen.

Hvad siger jeres erfaringer om, hvad jeg kan få ud af det?

Baseret på vores erfaring fra 30 virksomheder, har vi oplevet at virksomheder får nye øjne på deres organisation gennem nye profiler og fagligheder. Vi ser også at virksomheder får gentænkt gamle organisationsstrukturer og opnår at gennemføre projekter, de ellers ikke ville have ressourcer til.

Vil du vide mere, kan du i vores casekatalog se alle de projekter, virksomheder har fået løst gennem High Potentials: https://leadthetalent.dk/casekatalog/

Har talentholdet sin dagligdag i virksomheden?

Vi hjælper over 30 virksomheder hvert år og vores erfaring er at man opnår det bedste resultat, når talenterne passer de samme arbejdstider som virksomhedens ansatte. Det giver et boost i motivationen, men også kommunikationen, når teamet mødes og arbejder hos case-virksomheden så ofte som muligt.

Ligesom med opstarten af nye ansatte, anbefaler vi desuden at virksomheden laver en grundig introduktion, hvor talenterne møder resten af virksomheden, klædes på med en basisviden om virksomheden og de informationer, som de skal bruge til at slå hul på case-opgaven.

stadig brug for afklaring?

+ Få en kort præsentation af forløbet
+ Få sparring på din case
+ Hør mere om dine muligheder