Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

tobiasrasmussen@outlook.com

+45 53 32 06 92

Tobias Arndal Dietz Rasmussen

Uddannelse

Cand.mag. i engelsk og historie

Seneste stilling

Projektmedarbejder hos Trade eXpasion

Om mig

Jeg brænder for formidling, kommunikation, teamledelse og internationalisering. Jeg er i mit es, når jeg arbejder med mennesker og/eller jeg skal være på over for en forsamling. Jeg er interesseret i mange forskellige emner, såsom teknologi og innovation, og jeg ønsker især her at bruge mine kompetencer som projektkoordinater, konsulent el lign.

Mine tre hovedkompetencer:

Kommunikation/Formidling, Internationalisering/

Globalisering

Kommunikation/Formidling

Jeg har flair for retorik, stilistik, formidling og skriftlige såvel som mundtlige præsentationsteknikker. Jeg har tidligere arbejdet som projektmedarbejder i et team, som skulle understøtte en fynsk SMV i deres produktinnovation og efterfølgende markedsføring deraf. Her udviklede vi p.b.a. vores markedsføringsstrategi forskellige salgs materialer, heriblandt content til hjemmeside og SOME, brugeranalyser, pitch til investorer og brugere, mm. Derudover har jeg masser erfaring med formidling fra min tid som underviser, hvor grundpræmissen for arbejdet er stærke formidlingsevner.

 

Internationalisering/Globalisering

Jeg har været tilknyttet SDU International (Syddansk Universitets internationale kontor), hvor jeg har varetaget forskelligt arbejde. Jeg har bl.a. erfaring med vejledning af internationale studerende, udarbejdelse af informationsmateriale, modtagelse af udvekslingsstuderende, afholdelse af workshops og viderestilling af studerende til korrekte instanser.

Pædagogik/Læring

Jeg har modtaget undervisning i pædagogik og formidling som en del af min uddannelse. Jeg har efterfølgende opkvalificeret mig via onlineresurser, hvor jeg har taget kurser i bl.a. elevmotivering, undervisningsplanlægning mm. Herudover har jeg haft forskellige stillinger som underviser. Jeg kan planlægge undervisningsforløb, vejlede, rette opgaver mv. Jeg har stået med klasseundervisning, gruppeundervisning og projektarbejde, og jeg har undervist en bred skare af mennesker.

Hvad er jeg stolt af?

Særligt stolt er jeg over mine menneskelige kompetencer og lederegenskaber. Jeg trives som tovholder, og jeg nyder at være på over for mennesker – uanset konteksten. Senest har jeg arbejdet som projektkoordinator, hvor jeg har modtaget stor ros for min performance af mine teammedlemmer.