Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

Tittiberge@gmail.com

+45 61 67 87 20

Titti Meling Berge

Uddannelse

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab 

Seneste stilling

Ernæringsfaglig/underviser – Sportsefterskolen Sjælsølund

Om mig

Både på arbejdsmæssigt plan såvel som i fritiden er mit fokus på sundhed, hvor det er vigtigt for mig at holde mig opdateret med den nyeste viden inden for Folkesundhed.

Derudover er mit fokus på formidling, konceptudvikling, brugerinddragelse og innovation. Jeg interesserer mig for, hvorfor mennesker tænker og handler som de gør, herunder indtænke menneskers behov, adfærd og kontekst. Jeg danner mig nemt et overblik og formår at analysere helheden, såvel som enkeltdelene.

Mine kernekompetencer dækker bl.a. planlægning, projektledelse, analyse, evaluering, pilottestning og udvikling af forebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

Jeg har en stor portion gå-på-mod, selvstændighed og nysgerrighed, så går åbent til nye opgaver. Jeg er konstant i udvikling både fagligt såvel som personligt og udfordrer gerne mig selv.

Mine tre hovedkompetencer:

Design & Innovation, Kommunikation & Formidling og Pædagogik & Læring 

Design & Innovation

Som innovationsagent arbejder jeg med design thinking, forretnings- og konceptudvikling. For at have det bedste udgangspunkt for dette foretager jeg trend- og markedsanalyser, samt indhentning af empiri (interview, surveys). Tester konceptet ved udvikling af prototyper. Generelt er jeg udviklingsorienteret, hvorved jeg i fremtidige arbejdsopgaver vil have en opsøgende og nysgerrig tilgang.

Kommunikation & Formidling 

Jeg har en tydelig kommunikationsprofil, hvor jeg ser det enkelte individ og formår at tilpasse til en given målgruppe/kontekst.

Dette er oparbejdet gennem min kandidat i Folkesundhedsvidenskab, mine mange forskelligartede erhververfaringer, mødet med alle typer mennesker samt mit gå-på-mod. Ved al kommunikation/formidling har jeg en menneskelig tilgang og inddrager etiske overvejelser.

Pædagogik & Læring 

Jeg anvender sundhedspædagogik og læring indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og ved livsstilændringer, for at møde det enkelte individ i øjenhøjde og give ham/hende sundhedskompetencer til selv at kunne opretholde en sund livsstil. Dette brugte jeg fx i jobbet som ernæringsfaglig/underviser på Sportsefterskolen Sjælsølund, hvor jeg brugte pædagogik i øjenhøjde for at få eleverne til at lære vigtigheden af køkkenhygiejne og interessen for sund mad. Derudover er jeg rygestopinstruktør, kost- og træningsvejleder med anvendelse af den motiverende samtale, hvor der især er behov for en pædagogisk tilgang.

Hvad er jeg stolt af:

I jobbet som ernæringsfaglig i køkkenet på Gentofte Hospital var jeg med i opstart og udvikling af konceptet ‘God mad, godt behandlet’, hvor maden produceres fra bunden og bringes helt ud til patienterne af køkkenpersonalet. Dette med formålet at få patienter til at spise mere ernæringsrigtig kost for dermed at blive hurtigere rask.