Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

n_bertelsen@hotmail.com

+45 28 51 70 99

Nils Musaeus Bertelsen

Uddannelse

Cand. mag.

Seneste stilling

Mødebooker hos Tele Mark A/S

Om mig

Jeg har erfaring og kompetencer som leder af sekretariat, projektudvikling og -ledelse, iværksættelse af samarbejde på tværs af civilsamfund og det offentlige, økonomi- og budgetstyring, HR-opgaver. Jeg omsætter idéer til handling, udvikler, organiserer, koordinerer og leder. Som person skaber jeg trygge relationer med min anerkendende tilgang til andre mennesker.

Mine tre hovedkompetencer:

Forretningsudvikling, Human Resource & Organisation/Strategi

Forretningsudvikling

Jeg bidrog til research, dataindsamling, analyse og udvikling af slutprodukt. Undervejs tog jeg af og til styring på vores fælles proces, men gav samtidig plads til at deltagerne i mit team også tog styring.

Human Resource

I et tidligere job gennemførte jeg ansættelsesprocesser fra udfærdigelse af jobopslag, svar på henvendelser om jobbet, udvælgelse af kandidater til samtale, lede og deltage i jobsamtale til udvælgelse af kandidat. Udfærdigede desuden ansættelseskontrakter.

Organisation/Strategi

Jeg har et dybt indblik i organisationsarbejde og organisationsstrukturer, især indenfor NGO’er. Jeg kan analysere en organisation, udvikle idéer til organisationsforandringer og omsætte dem til praksis.

Hvad er jeg stolt af:

I et tidligere job stod jeg i spidsen for en organisationsforandring for min arbejdsplads. Vi gik fra at være en kommunal institution til at være en selvstændig forening.