Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

nannamayuri@gmail.com

+45 28 43 89 11

Nanna Mayuri Ladefoged Andersen

Uddannelse

Cand. IT Oplevelsesdesign

Seneste stilling

Konsulent hos VB Plus (virksomhedspraktik)

Om mig

Jeg er en kreativ ildsjæl, som brænder for at skabe meningsfulde oplevelser for brugerne. Jeg arbejder fra problem til produkt med et fokus på brugerne. Jeg har en serviceøkonom med speciale i turisme, en bachelor i nord Norge i Advanced Marketing og en kandidat i oplevelsesdesign fra Aalborg Universitet. Jeg har en stor interesse for turisme og er altid glad og smilende. Jeg kan arbejde i teams, men også selvstændigt. Jeg ser mig selv som en medarbejder, der bidrager til fællesskabet samtidig med at jeg bidrager med min tværfaglige viden. Jeg har gåpåmod og er klar til nye spændende udfordringer.

Mine tre hovedkompetencer:

Design/Innovation, Kommunikation/Formidling & Digitalisering/Tech

Design/Innovation

Med design og innovation kan jeg tilbyde forskellige kreative metoder, som sikrer et godt oplevelsesprodukt. Jeg arbejder med design thinking og det agile mindset. Jeg kan derfor arbejde med idegenerering, workshops, koncept- og prototype-udvikling, test og implementering. Jeg arbejder med innovative løsninger ift. digitale og andre medier/produkter. Jeg arbejder med brugeren i centrum bl.a. med interaktioner, bevægelsesmønstre, adfærd mv. På den måde får I en medarbejder, som sikrer den gode oplevelse.

Kommunikation/Formidling

Med god kommunikation internt og eksternt, arbejder jeg med optimering af kommunikative indsatser, som er medvirkende til at oplevelsen og forståelsen af f.eks. produkter og markedsføring bliver formildet på en måde, så brugerne forstår budskabet. Jeg har bl.a. beskæftiget mig med formidling af et museum, hvor jeg arbejdede med en oplevelsesinstallation, som skulle formidle en historie. Dette gjorde jeg gennem en kvalitativ undersøgelse, hvor jeg foretog interviews og observationer, som bidragede til ideen og konceptet, jeg arbejdede med. Jeg sikrede derfor at designet var udarbejdet i brugernes kontekst.

Digitalisering/Tech

Med en god baggrund for forståelsen af udbredelsen af digitale medier og teknologier, har jeg kompetencer, som kan være med til at sikre fremgang for virksomheder gennem f.eks. tracking. Jeg arbejder med det visuelle design og løsninger, som er med til at hjælpe forskellige problematikker for brugerne. Jeg har fokus på UX (user experience) og UI design (User Interface design), hvor jeg skaber meningsfulde oplevelser, som er designet til brugerne.

Hvad er jeg stolt af:

Gennem mit speciale arbejdede jeg alene med et projekt som omhandlede et museum. Når de besøgende skulle besøge museet kunne det være med og uden guide. Jeg arbejdede derfor med at skabe ‘den gode oplevelse’ i de to scenarier med og uden en guide. Jeg gjorde brug af design thinking-principperne, hvorfor jeg arbejdede med at forstå problemet, brugerne og omgivelserne i rummet. Efterfølgende brugte jeg forskellige kreative metoder til idegenerering, prototype, test. På den måde arbejder jeg med kreative løsninger gennem design, innovation, kommunikation, formidling af digitale og andre medier.