Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

LNK88@hotmail.com

+45 22 46 37 94

Laura Nyholm Krog

Uddannelse

Cand.IT Digital Design

Seneste stilling

ChefMade

Om mig

Jeg brænder for designprocesser med brugeren i fokus. For mig handler en designproces om at forholde sig undersøgende og kritisk til menneskers behov. Det er ved at holde fokus på de behov, og integrere dem i vores design med omtanke, at vi kan skabe enkle, intuitive og stabile løsninger. Det er dét fokus jeg bidrager med som UX designer.

Mine tre hovedkompetencer:

Design & Innovation, Kommunikation & Formidling og Digitalisering & Tech

Design & Innovation

Brugerundersøgelser: giver en forståelse for eksisterende og potentielle kunder, som kan bruges til at målrette design og kommunikation.

Interaktionsdesign: Interaktionen imellem et produkt og en bruger skal tale ind i brugerens behov og indeholde features som er relevante for at møde de behov, jf. brugerundersøgelserne.

UI design: User interface design bygger både på æstetik – som jeg bidrager med fra min baggrund i Kunsthistorie – samt et brugervenlig interface der taler ind i brugernes behov.

Innovation: med afsæt i brugerundersøgelser og research som markeds- og konkurrentanalyser skaber jeg en solid base for innovative løsninger.

Kommunikation & Formidling 

Igennem brugerundersøgelser får vi en dybdegående forståelse for brugernes behov og præferencer. Dermed kan vi målrette både måden vi kommunikerer med dem og hvordan

Digitalisering & Tech

Digitalisering: Med mine kompetencer indenfor interaktionsdesign og brugerundersøgelser, kan jeg omsætte værdier og behov fra den virkelige verden til en digital sammenhæng.

Tech: med en forståelse for CSS og HTML kan jeg visualisere ideer og indsigter til konkret interaktiondesign på digitale platforme.

Hvad er jeg stolt af:

Under mit praktikforløb ved Datagraf Communications tog jeg initiativ til at udføre en netnografisk undersøgelse på en af deres kunder, som kæmpede med at værge nye medlemmer til deres tidsskrift. Igennem den undersøgelse fik kunden afgørende indsigt i deres målgruppe, som dannede rammerne for digitaliseringen af deres tidsskrift, samt afdækkede to nye potentielle målgrupper som mere end firedublede deres kundebase.