Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

laura.karkov@hotmail.com

+45 23 65 45 05

Laura Karkov

Uddannelse

Kandidat i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ)

Seneste stilling

UX-designer ved GatewayAPI, ONLINECITY.IO

Om mig

Relaterende systematiker med stærke kompetencer inden for planlægning, koordinering og evaluering af komplekse indsatser. Det er min ambition, at jeg med åbne og proaktive tilgange kan skabe viden og indsigt, som kan fremme danskernes sundhed og trivsel. Det vil jeg gøre ved altid at fuldføre løsningsorienterede og konstruktive arbejdsindsatser.

Mine tre hovedkompetencer:

Kommunikation/Formidling, Pædagogik/Læring & Organisation/Strategi

Kommunikation/Formidling

Jeg forstår at kommunikere skriftligt og mundtligt målrettet til brugere. Jeg har bl.a. på eget initiativ udviklet et understøttende skriftligt materiale til unge mødre og udarbejdet webindholdet til et nyt kommunalt tilbud. Herved har jeg opnået et skarpt øje for især sætningsopbygning, health literacy, overskuelighed og formalia.

 

Pædagogik/Læring

Jeg forstår især arbejde med problemstillinger vedrørende sundhedspædagogik. Med udgangspunkt i sundhedsadfærdsmodeller og -teorier kan jeg gennemføre målgruppeanalyser, budskabsudvikling og udvælge formidlingsmetode for aktuelle folkesundhedstemaer. Dertil kan jeg formulere sundhedspædagogiske mål for bestemte målgrupper og vurdere lærings- og undervisningsformer i forhold til målet. Derudover har jeg igennem flere år undervist gymnaster og frivillige i diverse foreninger og på baggrund heraf opnået forståelse for pædagogiske tilgange.

Organisation/Strategi

Jeg forstår at agere i politisk styret organisationer med blik for politiske strategier inden for især sundheds- og børn- og ungeområdet. Jeg har gode erfaringer med tværfagligt/-sektorielt samarbejde på tværs af kommune, region, frivillige foreninger og organisation. Ydermere ved jeg, hvad det indebærer at udvikle og implementere et tværsektorielt projekt mellem kommune og region.

Hvad er jeg stolt af?

At jeg har været med til at udvikle materialer til et tværsektorielt projekt mellem Odense Kommune og OUH omkring sårbare gravide. Det indebar bl.a. forskelligt informationsmateriale med fokus på layout, billeder og struktur, inspirationsmateriale til fagpersoner, digitale spørgeskemaundersøgelser til forskningsbrug og webindhold til interessenter med fokus på tekst, billeder og struktur.