Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

karina.veng@gmail.com

+45 21 91 50 69

Karina Veng

Uddannelse

Cand.Mag i Læring og Forandringsprocesser

Seneste stilling

PA-medarbejder ved Biogan A/S (mindre engro-fødevarevirksomhed)

Om mig

Fagligt: Jeg er en holdspiller, der arbejder struktureret og skaber overblik og nuancerede løsningsveje ved komplekse problemstillinger. Mine tidligere erhvervserfaringer fra internt salg og kundeservice danner grundlag for et kunde-mindset, der naturligt sætter kundebehov i fokus.
Personligt: Jeg er rummelig, tænker positivt, tværfagligt og elsker at lære.

Mine tre hovedkompetencer:

Kommunikation/Formidling, Pædagogik/Læring & Organisation/Strategi

Kommunikation/Formidling

Formidling har altid været en stor del af mine arbejdsopgaver. Jeg har rådgivet og vejledt såvel kunder som patienter. Jeg har også holdt foredrag omkring ernæring og madvaner.

Det er vigtigt for mig at tilgå viden og information med respekt og ligeledes formidle ordentligt, så jeg taler til målgruppen og møder dem der, hvor de er. 

Pædagogik/Læring

Gennem mit studie har jeg observeret undervisning og optimeret på samme. Jeg har viden om pædagogik og læring og har god forståelse for, hvad der skal til for at optimere læringsmiljø. Jeg har arbejdet med læring og administration af læring gennem min praktik, hvor jeg arbejdede med LMS-system i en HR- afdeling.

Organisation/Strategi

Jeg motiveres af at udvikle på menneskers viden og potentiale både omkring dem selv, men i høj grad også i forhold til at optimere på organisationens mulighed for at få de bedste udgaver af deres medarbejdere. Jeg har arbejdet med udvikling af tværfaglighed, optimering af samarbejde og evaluering af implementering af læringsplatform.

Hvad er jeg stolt af?

Jeg var ansat som projektleder i køkkenet på Aalborg Universitetshospital i forbindelse med pilotprojektet ”Optimal Madservice”. Målet var at få viden omkring madspild og underernæring i klinikken. Jeg indsamlede kvantitative og kvalitative data, som ved analyse blev anvendt til at belyse, bl.a. tværfaglige problematikker. Jeg koordinerede projektmøder, udviklede spørgeguides og -skemaer. Gennem analyse af de kvalitative interviews med sygeplejersker, og andet plejepersonale i klinikken, fik køkkenet indsigt i, hvordan frygten for for lidt mad til patienterne, fik personalet til at bestille for meget mad og dermed generere madspild. Indsigt i forståelse for hinandens fagligheder, blev et centralt resultat.