Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

jonas_vp3003@hotmail.com

+45 61 75 03 27

Jonas Vinther Pedersen

Uddannelse

MSc Environmental and Resource Management (Cand. Techn. Soc.)

Seneste stilling

Sagsbehandler ved Teknik og Miljø, Esbjerg Kommune

Om mig

Jeg er en nytænkende, udadvendt og struktureret medarbejder, der brænder for at skabe bæredygtige løsninger.

Mit fagområde er en tværfaglig tilgang til at spotte og definere problemstillinger omkring miljø og ressourcer, og finde løsninger i en bred kontekst. I pressede situationer er jeg rolig og har overblik. Jeg er analytisk stærk og kan spotte de enkelte delelementer, samt hvilke implikationer de kan have fremadrettet, og derved handle løsningsorienteret.

Mine tre hovedkompetencer:

Miljøvidenskab, Organisation/Strategi & Økonomi/Finansiering

Miljøvidenskab

Jeg kan være en del af realiseringen af FN’s Verdensmål og drive forretninger i en mere bæredygtig retning. Det gør jeg ved at trække på mine faglige kompetencer indenfor, bl.a. livscyklusvurderinger af produkter, indførelse af mere cirkulær økonomi, vand- og spildevandsbehandling, klimatilpasning, hjælp med lovgivning og dokumentation, og meget mere.

 

Organisation/Strategi

Indenfor organistisation og strategi, har jeg kompetencer til at kunne omstille og navigere i et dynamisk marked eller i en politisk organisation. Jeg interesserer mig for at kunne bidrage til at løfte strategisk vigtige udfordringer og forløse potentialer, hvilket jeg har ambitioner om at udvikle yderligere i fremtiden.

Derudover kan jeg med kompetencer inden for projektstyring indsamle data, analysere og præsentere løsningsforslag. Jeg har stærke tværfaglige samarbejdskompetencer og kan derfor samle inputs fra mange forskellige faggrupper og styre et projekt med tydelig kommunikation.

Økonomi/Finansiering

Jeg har en teoretisk ballast fra mikroøkonomi og miljøøkonomi. I praksis kan jeg foretage økonomiske analyser og cost-benefit-analyser, der kan danne et stærkt beslutningsgrundlag for beslutningstagerne.
Jeg kan bruge min viden til at analysere komplekse miljø- eller ressourceproblemer for at finde en afbalanceret bæredygtig løsning med hensyntagen til økonomi, miljø og samfund.

Hvad er jeg stolt af?

Et aftryk på Semco Maritimes CSR-rapport.

Under mit praktikforlønb hos Semco Maritime, blev mine kreative evner, og modet til at gå forrest, i høj grad sat i spil. Opgaven lød på at løfte fokus på det miljømæssige indsatsområde, hvor jeg med min tilgang og viden formåede at implementere et miljøperspektiv i Semcos forskellige aktiviteter, med særligt fokus på indirekte miljøpåvirkninger ved større projekter – herunder beskrivelse af nuværende miljøtiltag og identifikation af fremtidige forbedringer. Jeg udregnede i den forbindelse virksomhedens carbon-footprint og udviklede en model, hvis anvendelse har potentiale til at forbedre Semcos præstationer på en lang række miljøparametre.