Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

jmollerkristensen@gmail.com

+45 21 93 98 62

Janni Kristensen

Uddannelse

Cand.merc. i Corporate Communication

Seneste stilling

Projektmedarbejder hos Ditmer A/S

Om mig

Min baggrund som cand. merc.’er og erfaring fra danske B2B-organisationer har givet mig interesse for og motivation til at beskæftige mig med bl.a. procesanalyse, projektledelse, digitalisering og forretningsudvikling. Som person er jeg nysgerrig og initiativrig i mit arbejde – og det betyder meget, at mennesker omkring mig trives.

Mine tre hovedkompetencer:

Forretningsudvikling, Internationalisering/Globalisering, Digitalisering/Tech

Forretningsudvikling

Jeg har en passion for fremdrift og dynamik og for at skabe rammerne for organisatoriske forandringer, der gavner forretningen. Jeg kan bruge mit analytiske mindset til at gennemgå processer og arbejdsgange, som i sidste ende kan føre til udvikling og vækst. Dog har jeg som person også fokus på at få medarbejderne og organisationen, som helhed, med i arbejdet. Jeg mener at udvikling skal skabe værdi hele vejen gennem organisationen, og at flest muligt skal føle sig hørt og inkluderet.

Internationalisering/Globalisering

Jeg har færdiggjort en engelsksproget bachelor og kandiatuddannelse på Aarhus BSS, hvilket har styrket mit internationale udsyn. Jeg er både stærk i det engelske sprog, og har en forståelse for organisationer og virksomheder på tværs af landegrænser og kulturer. Det bunder også i at jeg har været på udveksling et halvt år i Australien og derudover arbejdet hos Mærsk Group og Grundfos under mit studie, som begge er globale virksomheder, hvor jeg har arbejdet sammen med kolleger, kunder og leverandører fra hele verden.

Digitalisering/Tech

Jeg har en personlig interesse indenfor digitalisering og hvordan det kan udvikle forretninger. Jeg har, under det sidste år af min kandidatuddannelse, været i praktik og senere studentermedhjælper på et digitalt projekt, der skulle realisere en overordnet digital strategi. Det har gjort mig nysgerrig på hvordan digitalisering kan optimere og udvikle forretningen, herunder interne og eksterne processer. Jeg vil i den sammenhæng både bringe min uddannelsesbaggrund og min erfaring i spil, og bygge bro mellem forretningen og IT via god kommunikation, og sikre værdiskabende relationer med alle de centrale stakeholders.

Hvad er jeg stolt af:

Jeg er stolt af at jeg, ved flere lejligheder i mine tidligere stillinger, har haft nysgerrighed på hvordan processer eller arbejdsgange omkring mig kunne optimeres eller forenkles. Jeg har et pragmatisk syn på tingene og jeg har kunne bruge min resultatorienterede tilgang, til at foreslå eller insistere på at indlede en dialog og lave justeringer, der kunne bane vej for at bruge min tid meget bedre. Det gjaldt f.eks. arbejdet omkring fakturahåndtering hos Damco, hvor jeg fik gennemtrumfet en bedre proces omkring gentagne fejlprissætninger fra en stor leverandør.