Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

Helle@lorensen.dk

+45 60 83 78 12

Helle Lorensen

Uddannelse

MSc in Economics and Business Administration – Innovation Management

Projektlederuddannelse

Prince2 Foundation, Prince2 Practitioner

Seneste stilling

Proceskoordinator/projektleder hos TV2 Østjylland

Om mig

Jeg er en initiativrig og udadvendt innovatør med fokus på at inddrage forbrugeren som drivkraft for forretningsudvikling. Jeg brænder for projektbaseret arbejde med udviklingsprojekter, hvor jeg er særlig stærk i at arrangere, koordinere og udføre. Jeg forsøger altid at udfordre og udvikle mig i min arbejdsgang og optimere mine arbejdsprocesser.

Mine tre hovedkompetencer:

Forretningsudvikling, Design/Innovation, Organisation/Strategi

Forretningsudvikling

For mig består forretningsudvikling, der skaber vækst, af to dele: Nye innovative ideer og realiseringen af dem. Jeg har altid virksomhedens DNA i fokus og ser på retningen for forretningsudvikling forud for eksekvering. Jeg tror på, at en forretningsudvikling styrkes af at have kunden i fokus og sikre at forretningen udvikles ud fra kundens behov.

Jeg er både akademisk og pragmatisk anlagt, og går undersøgende og analytisk til værks, men altid med blik for, hvordan det hænger sammen med virksomhedens bagland. Jeg er opsøgende og følger med i hvad der sker ude i verden, indenfor området, og nyder at opnå stor viden indenfor det specifikke felt.

Design/Innovation

Når jeg driver en proces eller deltager i et innovativt produktudviklingsprojekt, er det vigtig for mig at involvere forbrugeren/kunden, så der opnås et stærkt fundament fra start. Jeg har en forkærlighed for at arbejde med innovation, drevet af design sprint eller design thinking-metoderne, hvor kreative processer kan gennemføres med en stor diversitet af deltagende medarbejdere og med involvering af ekstern brugerinvolvering. Ydermere at hjælpe projektet bedst muligt igennem en realisering på markedet og følge op på dets resultater efterfølgende.

Organisation/Strategi

Jeg varetager organisationens interesse og medudvikler strategien, så der opnås optimalt vækstpotentiale. Som projektleder kan jeg facilitere de strategiske organisationsprojekter og udvikler detailplanen. Jeg har med mit store overblik og mit forbruger-, kunde- og medarbejderfokus nemt ved at få en hurtig forståelse for organisationen og dens sammensætning, således et projekt hurtigt kan sættes i gang.

Hvad er jeg stolt af:

Her vil jeg nævne mit speciale, som jeg skrev med Arla. Jeg undersøgte, hvordan børn kan inddrages i produktudviklingen, specielt med fokus på design thinking-metoden. I projektperioden ledede jeg alle processere omkring en produktudvikling som involverede børn og jeg stod for strategien herom. Herunder rekruttering af børn til deltagelse, udarbejdelse af workshoppens setup og detailplanlægning, dataanalyse og de etiske forhold omkring at arbejde med børn. Alt sammen noget som gav mig masse erfaringer i rygsækken. Afslutningsvis overbragte jeg anbefalinger til Arla, hvordan de i fremtiden skal inddrage børn i udviklingen og inddrage design thinking-metoden i samspil med børn.