Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

Emma_bojer@hotmail.com

+45 23 31 47 90

Emma Bojer Christensen

Uddannelse

Cand. mag. i Interkulturelle Studier

Seneste stilling

Projektmedarbejder hos WildDetect (virksomhedspraktik)

Om mig

Jeg har en dyb interesse i og nysgerrighed på mennesker og kultur. Gennem mine studier har jeg oparbejdet en indgående kulturforståelse, samt kompetencer i samarbejde og kommunikation på tværs af forskellighed, hvilket betyder, at jeg møder andre åbent og nysgerrigt.

Som person er jeg empatisk, tålmodig og videbegærlig. Jeg motiveres af at samarbejde og at arbejde med mennesker.

Mine tre hovedkompetencer:

Kommunikation/Formidling, Internationalisering/Globalisering & Human Resource

Kommunikation/Formidling

Jeg er øvet i at forstå store mængder kompleks viden og i at videreformidle dette i øjenhøjde. Med min kulturforståelse og mine interkulturelle kompetencer kan jeg desuden bidrage til at optimere kommunikation og samarbejde i og imellem teams i virksomheder, hvis medarbejdersammensætning er karakteriseret ved diversitet og mangfoldighed.

 

 

Internationalisering/Globalisering

Min uddannelse har fokuseret på at forstå mennesker og kultur i lyset af globalisering. Jeg tilbyder derfor et humanistisk perspektiv og en forståelse, som kan bidrage positivt, når man som virksomhed vil (sam)arbejde på tværs af landegrænser.

Human Resource

Jeg er meget empatisk, og kombineret med min kulturforståelse og nysgerrighed på mennesker, tror jeg på, at jeg kan være med til at forbedre og understøtte arbejdstrivslen på en arbejdsplads.

Jeg har været ansvarlig for salgsteam hos Krifa og har været aktivitetsansvarlig hos Ungdommens Røde Kors, hvorfra jeg har gode erfaringer med at arbejde med og tage ansvar for en gruppe medarbejdere.

Hvad er jeg stolt af?

Som projektmedarbejder hos WildDetect blev jeg sat ind i en helt ny kontekst, som jeg ikke tidligere har været i. Her skulle jeg i samarbejde med en kollega lave en go to-market strategi over det tyske marked.

Jeg er stolt af det arbejde, som vi udførte – at jeg kunne bringe min faglighed og kulturforståelse i spil, og at det færdige produkt blev anset for at være både at være relevant og give værdifulde indsigter i hvilke kulturelle forskelle, man som firma skulle være opmærksom på, når man trådte ind på det tyske marked.

TAG IKKE MIT ORD FOR DET – HER ER HVAD JEG LAVEDE HOS EN CASEVIRKSOMHED

VIL DU VIDE MERE OM TALENTERNE?