Vil du høre mere? Kontakt mig her:

 

anna.gadow87@gmail.com

+45 81 24 94 29

Anna Gadow

Uddannelse

Cand. Scient. i Biologi med sidefag i Engelsk

Seneste stilling

Projektmedarbejder ved OnlineCity

Om mig

Jeg er struktureret og energisk. Jeg går til enhver opgave med krum hals og får den løst. Jeg elsker at arbejde sammen med mennesker og er god til kollegialt samarbejde, men kan også arbejde selvstændigt hvis det passer til de stillede opgaver.

Mine tre hovedkompetencer:

Kommukation/Formidling, Pædagogik/Læring & Naturvidenskab

Kommukation/Formidling

Gennem fag som skriftlig og mundtlig formidling på universitetet har jeg arbejdet med, hvordan formidling kan optimeres. Det var også emnet for mit speciale, hvor jeg skrev om formidling af biologisk arbejde på Gyldensteen Strand på Nordfyn, salgsforecast samt markedsføringsplan.

 

Pædagogik/Læring

Jeg har arbejdet med didaktik i de naturvidenskabelige fag på universitetet og har desuden været i praktik på et gymnasium som en del af et kursus. Derudover har jeg arbejdet som studiementor og specialpædagogisk støtte for en studerende med PTSD.

Naturvidenskab

Biologi ligger i det naturvidenskabelige hovedområde, så derfor er jeg velbevandret i den fagkultur, der foregår i de naturvidenskabelige fag. Jeg har eksperimentelle kompetencer og har også kvalifikationer til at undervise i et laboratorium.

Hvad er jeg stolt af?

Det jeg er mest stolt af, er at have færdiggjort mit speciale, til trods for et emneskifte grundet sygdom hos min første vejleder. Jeg færdiggjorde mit speciale på et niveau som jeg er stolt af, og jeg gjorde det mens jeg var højgravid med mit andet barn. Grunden til at jeg er stolt af netop dette er, at der var en lang række af tilbageslag som gjorde processen meget udfordrende, men jeg holdt ud og knoklede mig igennem, og kan i dag se tilbage på både det skriftlige produkt og min mundtlige præstation med en stor følelse af stolthed.