Gruppen fra LEAD THE TALENT har arbejdet på et specifikt forretningsområde for Aarhus Havn, som ikke tidligere har været analyseret fra havnens side. Forretningsområdet er inkluderet i strategiplanen for Aarhus Havn, og deres bidrag er inkluderet som et led i denne...