NESTLÉ-SAMARBEJDE

LEAD THE TALENT kan i samarbejde med Nestlé præsentere JobBoost – et jobskabende forløb på 6 måneder

LEAD THE TALENT

LEAD THE TALENT er et konsulentbureau, der er sat i verden for at hjælpe talenter og virksomheder med at opnå deres fulde potentiale gennem talentudvikling, diversitet og innovation.

Vi har siden 2012 været thought leaders på ‘mangfoldig talentudvikling’, og bygger i dag bro mellem talenter og virksomheder med et talentudviklingsforløb, hvor teams af 3-5 talenter løser en case for en virksomhed. Forløbet kalder vi High Potentials. Det eksisterer i Aarhus, Odense, Vejle og Aalborg og drives i samarbejde med kommuner og jobcentre.  

LEAD THE TALENT og Nestlé indgår i et samarbejde, som vi kalder JobBoost, hvor vi forener vores styrker – og dermed kan hjælpe flere ledige i arbejde. 

Nestlé har som verdens største fødevarevirksomhed over 2.000 forskellige brands, som beskæftiger godt 273.000 ansatte. Qua sin størrelse og erfaring har Nestlé indsigter omkring netværk, erhvervslivet og rekruttering, som kan være brugbare i relation til at hjælpe dimittender og unge i arbejde. 

Inden 2030 har Nestlé desuden en ambition om at hjælpe 10 millioner unge ved at skabe adgang til økonomiske muligheder. Det kan blandt andet ske ved at hjælpe flest muligt ind på arbejdsmarkedet gennem et initiativ som JobBoost. 

I Nestlés optik ligger unge og dimittender ofte inde med et stort og uudnyttet potentiale, dugfrisk viden fra studiet og en grundlæggende forståelse for det digitale univers. Alle sammen værdifulde elementer for en potentielt kommende arbejdsgiver – hvis blot de får chancen. 

JOB BOOST FORLØBET

Job Boost er et forløb på 6 måneder, som afholdes i samarbejde med Nestlé og ligger i forlængelse af ‘High Potentials’.

Forløbet har til formål at få de talenter fra ‘High Potentials’, som endnu ikke er kommet i arbejde, ind på arbejdsmarkedet gennem forskellige jobskabende aktiviteter – herunder workshops og kurser, 1:1 sparringssamtaler og matching med virksomheder.

Gennem ‘High Potentials’ forløbet har vi opnået kendskab til deltagernes evner og kompetencer, som vi således kan sætte i spil i en dedikeret indsats under JobBoost. 

WORKSHOP OG KURSER

Undervejs i JobBoost udbydes der både en workshop og kurser, som giver en komplet værktøjskasse til jobsøgningsprocessen.

1:1 SPARRINGSSAMTALER

Ved 1:1 samtaler drøftes karriererådgivning – og der ydes CV, ansøgning og samtalesparring.

MATCHING MED VIRKSOMHEDER

9 ud af 10 stillinger er ikke opslåede. Derfor matcher vi løbende deltagerne med virksomheder i vores netværk. 

Hør Nestlé forklare om JOB BOOST og samarbejdet