VIL DU VÆRE mentor?

Om mentorordningen

Mentorordningen er en integreret del af vores talentudviklingsforløb, High Potentials.

Som mentor tager du del i vores deltageres udvikling og med din tid, viden og erfaring, inspirerer en nyuddannet akademiker på vej mod sit første job.

Du er med andre ord et udsnit af virkeligheden og heri er der guld at hente for en mentee der stifter bekendtskab med arbejdsmarkedet for første gang.

Vores næste forløb i Aarhus starter: 1. april 2020

Vores næste to forløb i Odense starter: 17. marts og 1. april 2020

FAQ

HVAD KRÆVER DET AT VÆRE MENTOR?

Som mentor for et af vores talenter, er det vigtigt at du har erfaringen med, idet vores primære mentee-målgruppe er nyuddannede akademikere.

En stor del af vores mentorer har ikke selv taget en snorlige vej igennem deres karriere, hvilket er en god inspiration for en mentee, der skal ud på arbejdsmarkedet for første gang.

Derfor lægger vi vægt på: Erfaring – og en lyst til at dele ud af sin tid, holdninger, værdier, indsigter og viden.

HVAD BESTÅR ET MENTORFORLØB AF?

Et mentorforløb består af 3-4 møder med mentee, som fordeles ud over forløbets 12 uger. Det er mentees opgave at fastsætte og koordinere møderne med mentoren.

ER DET MENTORENS OPGAVE AT SKAFFE MENTEE JOB?

Nej.

Det er mentoren opgave at bruge sin tid, viden og erfaring til at rådgive, coache, åbne døre osv. Mentee skal selv sætte en dagsorden og omdanne mentorrelationens læringer til handling. Mentoren vil understøtte de handlingsforløb, som mentee gennemgår. 

HVOR AFHOLDES MENTORMØDERNE TYPISK?

Det er helt op til dig og din mentee, hvor I ønsker at holde jeres møder. Ofte afholdes møderne hos mentoren på arbejdspladsen. Mentormøderne afholdes typisk efter mentorens arbejdstid og koordineres så det passer med din kalender.

HVAD ER MØDERNES VARIGHED?

Hvor længe møderne varer afhænger af behovet. Dog ser vi typisk, at særligt det første møde vil være det længste, da det er her at du og din mentee kommer ind på hinanden, afsøger muligheder og lægger en klar linje for forløbet.

Vi anbefaler derfor at det første møde varer ml. halvanden til to timer. 

HVORDAN MATCHER VI?

Dit match foretages af os pba. de udleverede spørgeskemaer, som både mentor og mentee har udfyldt. I matchingprocessen vægter vi, bl.a. fælles forventninger og mentees udviklingsønsker og -behov.

Vi bestræber os på ikke blot at foretage et fagligt match, men også foretage et godt personligt match.

BLIVER MAN DEL AF ET MENTORNETVÆRK?

Vi ved hvor meget netværk betyder.

Derfor arbejder vi konstant for at fremme det interne netværk, vores mentorer imellem.

I løbet af 2020 afholder vi en række events i samarbejde med Akademikernes A-kasse. Vi sørger altid for at invitere vores mentorkorps i begge byer med, således at mentorerne kan møde hinanden, erfaringsudveksle og netværke internt.

Vil du allerede nu læse om det kommende event, kan du læse om det her.

Brug for en uddybende snak?

Kontakt vores ansvarlige for mentorforløbene, Chani. Hun står klar til at besvare dine spørgsmål og tage uddybende samtaler. Du fanger hende på:

Mail: chani@leadthetalent.dk