I et 12-ugers forløb hos Lead The Talent har  fem talenter lavet en dybdegående analyse af  SparFensters nuværende initiativer og udviklingsmuligheder. Herigennem blev der foretaget analyser af  konkurrenter, forbrugere og den tyske kultur samt lovgivning. Det var med formålet om at udvikle en kommunikationsstrategi målrettet henholdsvis B2C og B2B-kunder på diverse platforme.  

Det tværfaglige samarbejde som katalysator for udbyttet 

Grundlæggende har gruppedynamikken været positiv, grundet den brede vifte af profiler. Sammensætningen af talenterne på baggrund af forskellige uddannelser, kompetencer og personligheder har vist sig at være yderst givende og brugbart i løbet af processen. Der har i de forskellige dele af projektet været god mulighed for at sparre med hinanden samt veje op for hinandens styrker og svagheder. Dermed har talenterne fået mulighed for at afprøve deres kompetencer i praksis igennem konkret arbejdserfaring. 

Allerede fra første dag af praktiserede talenterne internt ‘sårbar ærlighed’ med henblik på at anerkende samt dele deres individuelle usikkerheder og udviklingspotentialer. Det blev aktivt brugt i løbet af casearbejdet, da det sikrede en bedre tidsnormering ift. at kunne udføre arbejdsopgaverne bedst muligt. Samtidig gjorde sårbar ærlighed, at talenterne kom tættere på hinanden socialt og fik udvidet deres netværk. 

Frihed som motivationsfaktor 

I løbet af onboarding-dagen udviste SparFenster stor tillid til talenterne, med et selvstyret arbejdsforløb, eftersom der blev praktiseret frihed under ansvar. Det gav et større frirum for talenterne til at arbejde med projektet i en mere kreativ form, hvor kalenderen konstant kunne revurderes efter resultaterne og tillod en iterativ fremgangsmetode. Dette viste sig som et medvirkende element for motivationsniveauet, da talenterne derved også fik god mulighed for at påvirke undersøgelsens tilgang samt danne retning på det endelige produkt.  

Research der skaber værdi for virksomheden 

Talenterne har arbejdet med et bredt spænd af metoder for at løse casen. Her blev der taget udgangspunkt i kunderejsen, som dannede baggrund for udarbejdelsen af desk research, etnografisk analyse og spørgeskema. Baseret på findings fra de pågældende metodiske tilgange, blev talenternes antagelser afkræftet. Det betød, at der kom indsigt i, at vejen frem for SparFenster er at fokusere på awareness fremfor innovation gennem CSR og inklusionsmuligheder. 

VIL DU HAVE LØST EN CASE FOR DIN VIRKSOMHED?

Skriv dig op til at blive ringet uforpligtende op af en af vores konsulenter. Så tager vi en snak om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.