Aarhus Hostel: Mere end bare et hostel

Aarhus Hostel har et ønske om at lægge lokaler til flere møder, kurser og konferencer, end de gør i dag.

Siden januar har tre talenter fra LEAD THE TALENTS High Potentials-forløb derfor arbejdet med at kortlægge konkurrenter og relevante målgrupper på området. Dette arbejde har dannet udgangspunkt for udarbejdelsen af en ny markedsføringsstrategi, der skal henvende sig direkte til målgruppen. 

Talentteamet består af tre profiler med forskellige erfaringsbaggrunde, men beslægtede uddannelsesmæssige baggrunde.

De er uddannede i henholdsvis nordisk sprog og litteratur og billedkunst og visuel kultur (Freja Busk Oehlenschlæger), sammenlignende litteratur (Sigurd Dam Jensen) og Public Relations (Natalie Strandman-Møller). 

 
Øget indtægt gennem bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter

Indtil nu har den største udfordring for Aarhus Hostel været at blive opfattet som mere end kun et overnatningssted. Med en fortid som fri- og efterskole samt ældrehøjskole giver de rummelige faciliteter og de grønne omgivelser, gode muligheder for også at afholde, bl.a. møder, kurser og diverse private arrangementer.

Men med en belægningsprocent på ca. 2 % bliver potentialet ikke udnyttet. 

Gennem grundig og omfattende analyse af markedet viste det sig, at Aarhus Hostel især er i stand til at konkurrere på fordelagtige afbestillingsregler. En anden konkurrencefordel er tilføjelsen af Madværftet som ny og spændende forpagter af køkkenet. Sidst men ikke mindst har Aarhus Hostel den fordel, at de kan tilbyde overnatning i modsætning til mange andre kursusudbydere.

Med afsæt i de ovennævnte konkurrencemæssige fordele har talentteamet haft god mulighed for at udvikle den generelle formidling og en markedsføringsstrategi, der danner udgangspunkt for, at Aarhus Hostel i nærmeste fremtid skal øge sin belægning på møde- og kursusfaciliteter til 50 %. 
 

Gennemgribende ændringer af trykt og online kommunikation

Talentteamet har fokuseret på en skarp og direkte formidling af de konkurrencemæssige fordele i deres fornyelse af Aarhus Hostels kommunikation.

Undervejs i forløbet har de tre talenter, bl.a. udfærdiget en gennemgribende omstrukturering og opdatering af hostellets hjemmeside, reklameannoncer til diverse medieplatforme, samt fysisk materiale i form af foldere med professionelt udtryk til både møder og kurser, private arrangementer og overnattende gæster. 

Hostel Manager Ann-Mari Høøck glæder sig over samarbejdet og de opnåede resultater og tilføjer, at den “dybdegående målgruppe- og konkurrentanalyse, udarbejdelse af materiale til markedsføring samt en fornyelse af hjemmesiden […] alt sammen [danner] forudsætninger for, at vi kan komme videre i arbejdet med at øge andelen af kurser og konferencer.” 

 
God kombination af branchekendskab og analyse- og formidlingskompetencer

En stor fordel i samarbejdet mellem talentteamet og Aarhus Hostel er, at talenterne har kunnet bidrage med know-how, som virksomheden ikke havde i forvejen.

Aarhus Hostel har en bred viden om overnatningsbranchen og hvilke andre områder, man som hostel kan arbejde indenfor, mens talentteamet er kommet med viden om skriftlig og visuel formidling og en analytisk tilgang, de har brugt til at finde og bearbejde data. 

Talentteamets relativt tætte kompetencefællesskab har været en hjælp i arbejdet med at skabe en stærk formidlingsstrategi, ligesom det har været et godt udgangspunkt for samarbejdet med Aarhus Hostels ledelse. 

I og med at vores uddannelsesmæssige baggrund minder relativt meget om hinanden, har vores samarbejde og tilgang til problemløsning spillet en stor rolle i forløbet.

Det tætte samarbejde i teamet har desuden været en fordel i det større samarbejde med Ann-Mari og Michael, da vores fællesskab har kunnet give vores inputs større vægt. Jeg kom med i projektet på et afbud og startede dermed en uge senere end de andre, men jeg har oplevet et stærkt og åbent samarbejde fra dag ét,” siger Sigurd Dam Jensen. 

Teamet bestod af:

Freja Busk Oehlenschlæger, Cand.mag. i Nordisk sprog og litteratur og Billedkunst og visuel kultur

Natalie Strandman-Møller, Cand. mag. i Public Relations

Sigurd Dam Jensen, Cand.mag i litteraturhistorie

TIL DIG DER VIL VIDE MERE

Vil du vide hvordan du selv får et team af talenter til at løse din udfordring på 12 uger?

Skriv dig op til en uforpligtende snak med en af vores konsulenter. Så tager vi en drøftelse om forløbet og om hvordan vi kan hjælpe dig.