I forbindelse med stor vækst ved verdens største sædbank Cryos International, er der kommet et stort behov for at få kortlagt og optimeret de interne processer. Cryos har gennem de seneste år oplevet en voldsom vækst og sammensatte sidste forår et ledelsesteam samt bestyrelse, som har udlagt en utrolig ambitiøs strategi – virksomheden skal være dobbelt så stor, indenfor de kommende år. Om dette skriver CFO, Toni Brandenhoff.

”Dette har skabt et enormt pres på de interne arbejdsgange og processer, som ikke er blevet skaleret, optimeret og automatiseret modsvarende. For at kunne realisere denne ambitiøse vækststrategi, skal et solidt fundament, i form af transaktionelle processer baseret på ’best practice’, etableres i Cryos.”

Til at kortlægge og optimere disse interne processer har Cryos søgt hjælp udfra. De har tilknyttet et tværfagligt team fra LEAD THE TALENT High Potentials, der skal hjælpe dem med at realisere deres mål.  

Resultater, der kan bruges

Talenterne fra LEAD THE TALENT tog udgangspunkt i Order-2-Cash processen i Cryos og kortlagde herunder 351 sub-processer. Om arbejdet udtaler CFO Toni Brandenhoff.

”Dér, hvor talenterne fra LEAD THE TALENT har skabt den største værdi for Cryos International, er ved at få organisation til i langt højere grad at tænke på de interne processer, og på hvordan deres arbejde påvirker andre afdelinger. Når vores IT-Manager udtaler, at han aldrig igen laver et frit-tekst felt, og at han da slet ikke var klar over det øget arbejde, som det medførte andre steder i organisationen, så er det en kæmpe cadeau til det arbejde, som talenterne har leveret.”

Efter at have kortlagt hele Order-2-Cash processen, gik talenterne i gang med at undersøge optimeringspotentialet og begyndte at se på, hvordan processerne i fremtiden kunne struktureres i et End-2-End perspektiv. I forhold til dette arbejde, udtaler projektleder, Lone Seidenfaden:

”Teamet fra LEAD THE TALENT formåede at tage ejerskab over processen og komme hele vejen rundt i organisationen i forbindelse med deres opgave. Jeg mener, at de fuldt ud løste den opgave, de fik stillet, og kom frem til et godt resultat. De fik vist et stort potentiale for optimering.”

Diversitet som styrke

En af grundene til, at LEAD THE TALENT High Potential opnåede det resultat som de gjorde, var at Cryos International på forhånd havde sammensat en gruppe, ikke bare med forskellig uddannelsesmæssig baggrund, men også med meget forskellige personlighedsprofiler.

Om det udtaler et af talenterne, Meco Baroji: ”Jeg tror det har været vigtigt at vi hver især har kunne bidrage med noget. Nogen har været meget tekniske i forbindelse med optimeringsmulighederne, mens jeg med en mere generalistisk, statskundskabelig metode, har kunnet se mere holistisk og på de mere menneskelige aspekter, når det kom til optimeringsmuligheder.