”Potentialer” er muligvis et buzz-word, du er blevet præsenteret for før, og som du ikke helt ved, hvor du skal placere. For hvad er potentialer egentlig? Og hvorfor taler alle om dem? Potentialer er det store samtaleemne da det er en kerneingrediens i en succesfuld talentudvikling. 

Men potentialer er en lidt tricky affære, da der her arbejdes med noget der ikke har vist sig endnu. De rumsterer ude i fremtiden og skal derfor anes, motiveres, og dyrkes. Når det er sagt er jagten på potentialet ikke en gætteleg. Potentialet ligger hos dén, der gerne vil udvikles, udfordres og kastes ud på dybt vand for se om de kan svømme. Det er også på denne baggrund, at vi har valgt at kalde vores talenter for High Potentials og ikke High Performers.  

Dit potentiale handler nemlig om din udvikling: Både i dit team og som talent. Undersøgelser peger på at selvom potentiale reelt forekommer i fremtiden, er der indikatorer der kan pege i retningen af om potentialet er til stede i første omgang. I en undersøgelse foretaget af Thomas Chamorro-Premuzic, Seymour Adler og Robert B. Kaiser, påpeges tre særlige indikatorer: 

  1. Læringsevne: At tilegne dig den nødvendige viden og kunnen for at løse en given opgave.  
  2. Emotionel intelligens: Evnen til at arbejde i et team. Essensen er, i hvor høj grad du evner at lede dig selv og andre i et fælles perspektiv.
  3. Du har et drive! Her er der tale om motivationen til at knokle for at lykkedes. 

Vi tager potentialer seriøst, fordi vi ved at der er en masse guld gemt i potentialet, som gennemsyrer alt hvad vi foretager os. Som talent på High Potentials-programmet vil du blive sat til at arbejde på en case i et team sammensat på tværs af forskelligheder – vi arbejder caseorienteret, da det er det bedste assessmentværktøj til at vise din udvikling og potentiale i en given problemstilling.  

Selve problemstillingen i casen vil stille krav til din læringsevne. Diversiteten i dit team vil stille krav til din emotionelle intelligens, hvorfor High Potentials-forløbet lægger stor vægt på selvledelse og personlig udvikling. At arbejde på tværs af fagligheder på en case, kræver også et drive fra vores deltagere: Til at løse opgaven, løfte hinanden og fastholde den dynamiske udvikling.  

Potentialer kommer ikke af sig selv – de skal have de rette rammer at blomstre indenfor. De rammer skabes på High Potentials, hvor vi sammen sætter udvikling i centrum. 

Tilmeld dig vores næste infomøde og hør mere om hvordan du kommer med på High Potentials.